Behandelingsbenadering

Behandelingsbenadering

De basis van waaruit we uw behandeling benaderen kent enkele vaste stappen. De belangrijkste leest u hieronder. Deze vaste onderdelen helpen om zoveel mogelijk een helder inzicht in het ontstaan en verloop van uw klachten te krijgen. Dat bepaalt namelijk voor een belangrijk deel welke behandelingsmogelijkheden een goede kans van slagen hebben. Er zijn 5 onderdelen die wij aandacht geven:
1. Ziektegeschiedenis
2. Klachtenregistratie formulier
3. Constitutie
4. Aanvullende onderzoeken
5. Goede vragen

1. Uw ziektegeschiedenis

Na het maken van een afspraak voor een consult  ontvangt u van ons een inschrijfformulier. Daarop vindt u allerlei vragen die voor het inzicht in uw klacht en de behandeling ervan van belang zijn. We raden veel cliënten aan een eigen medisch dossier aan te leggen.

2. Klachtenregistratieformulier

Wij werken met een klachtenregistratieformulier. Dit formulier maakt het voor ons mogelijk een gedetailleerd inzicht te krijgen in uw klachten. Hoe gedetailleerder klachten worden aangegeven, des te beter kan een behandelplan gekozen worden.
Wanneer eerdere (bloed-)onderzoeken niet genoeg informatie opleverden, kan een gedetailleerde registratie soms nieuwe gegevens aan het licht brengen die tot een nieuwe perceptie van uw klacht leiden. Zo kunnen klachten die eerst los van elkaar leken te staan bijvoorbeeld blijken tot één en hetzelfde orgaan te horen, zoals de lever. Het oppakken van zo’n nieuwe draad uit de kluwe wol van klachten kan leiden tot een geheel nieuwe aanpak en dat ‘geeft de burger weer moed’.

3. Constitutie

De bepaling van uw constitutie speelt bij ons een grote rol in onze visie. Uw constitutie is het geheel van lichamelijke en geestelijke eigenschappen. Meestal praten we over iemands aanleg. Iemand heeft aanleg om snel aan te komen, aanleg voor een zwak zenuwgestel of aanleg tot het snel krijgen van ontstekingen. 

 

Ontkennen of erkennen: ziekte of gezondheid

Een aanleg kun je ontkennen of juist erkennen. Het eerste leidt tot klachten en het tweede haalt het beste uit jezelf. De constitutie kan ook verklaringen geven voor (steeds terug kerende) lichamelijke klachten en (herhalingen van) psychische patronen. U kunt alles lezen over constituties in ons boek ’t Went zo’n element

Als u bij ons komt voor een consult, vragen wij u om onze online constitutietest in te vullen, en de uitslag uit te printen en mee te nemen.

4. Aanvullende onderzoeken

Het kan voorkomen dat we aanvullende onderzoeken adviseren. We werken samen met diverse gespecialiseerde laboratoria, artsen en biochemici om aanvullende onderzoeken te laten verrichten. U kunt denken aan: nutriëntenonderzoek (Europees laboratorium voor nutriënten met onderzoek op vitaminen, mineralen, aminozuren, vetzurenprofiel e.d), ontlastingsonderzoek (met onderzoek op o.a darmmicrobioom, schimmels, parasieten, ontstekingen, slijmvliesimmuniteit, verteringsenzymen), hormoonprofiel (speeksel of bloed), vaginale flora, allergie/intolerantie onderzoek (Imupro test), MDA onderzoek (vrije radicalen en antioxidanten), zware metalen urinetest, haaranalyse,  etc.

5. Goede vragen leiden tot de juiste antwoorden

Als alle voorgenoemde informatie er is, komt het meest wezenlijke deel aan bod en dat is het tot elkaar brengen en interpreteren van uw gegevens. Voor een belangrijk deel gebeurt dit in een gesprek met één van ons. Het kan zijn dat intern overleg noodzakelijk is en soms kan het goed zijn om met ons beiden te praten.

In dit bij elkaar brengen en afwegen van al uw informatie spelen enkele zaken een rol. In het gesprek met u is van belang dat er voldoende openheid heerst om de diverse gelaagdheden die ziek zijn met zich brengt aan te kunnen kaarten. Er is ruimte nodig om ingevingen, veronderstellingen en overpeinzingen met elkaar uit te wisselen. Alleen dan kan ware genezing tot stand komen. Wij kunnen u niet genezen, u geneest uiteindelijk úzelf. Genezing is daarmee te vergelijken met de geboorte van een kuiken. Het kuiken bepaalt zélf wanneer hij uit het ei kruipt. Deze geestelijke en lichamelijke verandering komt van binnenuit. We staan u bij, met onze kennis en vaardigheid, maar u kruipt er zelf uit. We geloven in ieders zelfgenezend vermogen en we zullen er alles aan doen opdat u dit bereikt.