Constituties: ken uzelf !

Constituties: ken uzelf !

In onze praktijk speelt de constitutie een grote rol. Maar wat is dat? Uw constitutie is het geheel van uw lichamelijke en geestelijke eigenschappen. Meestal praten we over iemands aanleg. Iemand heeft aanleg voor wiskunde, muziek, zwaarmoedigheid, of aanleg om dik te worden etc.

Volgens het huidige genenonderzoek kunnen we in de toekomst nog meer gaan voorspellen, zoals een aanleg voor ziekten. De vraag ontstaat dan: bent u alleen een optelsom van genen? U en wij hebben één zekerheid en dat is dat alles zal veranderen. Als we dan bewust willen veranderen, waarom zouden de genen daarin niet meegaan? Door voedings- en leefgewoonten, gedachten en gevoelens te veranderen, emoties om te zetten etc. kunnen opgeslagen ziektecodes in de genen wijzigen. In negatieve zin, dus waarom zou dat ook niet in positieve zin kunnen?

Zoals de aanleg voor muziek niet opbloeit in een kantoorbaan zo zorgt de hele dag op uw kantoorstoel zitten uiteindelijk voor overgewicht, ook al heeft u er geen aanleg voor. Hetzelfde voorbeeld geldt voor een zwakke plant. Deze kan in aanleg sterker worden door het te verkassen, mest te geven en goed te verzorgen. Een sterke plant kan verpieteren door op de tocht te staan, nauwelijks water te krijgen en verkeerd te worden gesnoeid. Dit principe gaat voor mensen ook op. Vandaar dat we zorgvuldig kijken welke constitutie u heeft, hoe daarmee bent omgegaan en

hoe u er het meest optimale uit kunt halen.

Drie verschillende soorten constituties

De constitutie van ieder mens is gebaseerd op een bepaalde relatie van drie fundamentele en vitale energieën, ook wel ‘dosha’s’ genoemd. Deze zijn bekend onder de Sanskrietnamen Vata, Pitta en Kapha. Elk van deze drie dosha’s heeft een relatie met een combinatie van 5 elementen. Vata staat gelijk aan het lucht / etherelement, Pitta aan het vuurelement en Kapha aan het aarde / waterelement. 

Het idee van constituties en de benaming is afkomstig uit de Ayurveda, de geneeskunst die al eeuwen in India wordt beoefend. De Ayurveda benadrukt dat iedereen geboren wordt met een volstrekt individuele constitutie. Deze constitutie is een vast gegeven en bepaalt het vermogen voor gezondheid en de manier waarop iemand reageert op omstandigheden, situaties en mensen. Door te letten op de constitutie kan een gezondheidsevenwicht hersteld worden. Het betekent ook dat als iemand geen acht slaat op zijn constitutie dit uiteindelijk resulteert in ziekte.

De drie dosha’s zitten in elk mens, maar bij de één is het lucht / etherelement sterker, bij de ander het vuurelement en bij weer een ander het aarde / waterelement. Soms is een tweede dosha ook sterk aanwezig en dan spreek je bijvoorbeeld over Vata-Pitta of Kapha-Vata. Oftewel over een lucht/ether- en vuurelementoverheersing of een aarde/water- en lucht/etherelementoverheersing. De meest dominante dosha wordt het eerst genoemd. Het komt weinig voor dat de drie dosha’s in gelijke mate aanwezig zijn.

De meeste mensen hebben zoals dat heet een dubbelconstitutie. Zo kan iemand met een Vata-constitutie zijn Vata (lucht/etherelement) in balans

hebben, maar een te hoge of te lage Pitta (vuurelement) hebben. Het is dus van belang dat de dosha’s in balans zijn.

De drie dosha’s in ons zelfzorgmodel: Herten, Tijgers en Olifanten

In onze praktijk hebben we de drie dosha’s een Nederlandse naam gegeven, die gemakkelijker te onthouden is en een goed beeld geeft van de eigenschappen van de drie typen constituties.

Vata (het lucht/etherelement) noemen we ‘Hert‘,

Pitta (het vuurelement) noemen we ‘Tijger‘, en

Kapha (het aarde/waterelement) noemen we ‘Olifant’.

 

U kunt hier alles over lezen in ons boek ‘t Went, zo’n element’.

Hoe weet u welke constitutie u heeft?

U kunt een idee krijgen van uw constitutie door onze online constitutietest te doen. Deze test bestaat uit 34 vragen, die u naar eer en geweten beantwoordt. De uitslag bestaat uit drie percentages voor de drie typen constituties.

Doe de constitutie-test

Met de constitutietest bieden wij u de mogelijkheid om na te gaan welke constitutie u heeft, of welke op dit moment het meest naar voren springt.

Hoe werkt de constitutie-test?

De test bestaat uit 34 vragen die u in ongeveer 15 minuten kunt beantwoorden. Per vraag worden specifieke waardepunten toegekend. We weten welke antwoorden bij uitstek kenmerkend zijn voor een bepaald constitutietype. We realiseren ons ook welke vragen vaak te fraai beantwoord worden. Met de berekening van uw constitutie wordt hiermee rekening gehouden.

Vult u de vragen zo waarheidsgetrouw mogelijk in. Waak ervoor uw antwoorden niet mooier, flinker of ambitieuzer voor te doen dan werkelijk is. De reden waarom we dit schrijven is omdat alle constituties de neiging hebben hun zwakkere kanten te verbloemen. Vata-mensen verwarren bijvoorbeeld nog weleens hun vlijt en ijver met ambitie en prestatiedrift. Pitta-mensen halen doelmatig en vlot optreden makkelijk door elkaar met concurrentie en dominantie. Kapha-mensen verwarren weleens hun rustige en kalme aard met desinteresse en apathie.

Na de beantwoording van alle vragen berekent de test uw constitutie. U kunt dan doorklikken naar een pagina met meer informatie over de uitslag.