Tarieven & Vergoeding

Tarieven

Alle consulten gaan per tijdseenheid. Voor de berekening daarvan maakt het niet uit of u persoonlijk in de praktijk langskomt, telefonisch overlegt of per email advies vraagt.

Tarieven Tessa Gottschal: 80 euro per uur

Prijzen van een consult bij Tessa Gottschal (35 jaar ervaring) : € 80,= per uur (prijspeil 2020).  Zie meer over tarieven (meditatie, healing, therapie) op haar site www.gottschalmeditaties.nl

Tarieven Marijke de Waal Malefijt: 100 euro per uur

Om voor vergoeding in aanmerking te komen kunnen verzekeraars bepaalde voorwaarden stellen. Deze voorwaarden verschillen per verzekering en pakket. Raadpleeg daarom altijd uw poliswaarden voor meer informatie over de vergoedingsmogelijkheden en voorwaarden.

U dient altijd wel zelf eerst uw (verplicht) eigen risico te betalen. De hoogte hiervan vind u in de polisvoorwaarden. Voor 2021 geldt een verplicht eigen risico .Let op: Voor kinderen geldt het verplicht eigen risico niet.

Het tarief geldt zowel voor de directe als de indirecte tijd (lees meer hierover onderaan deze pagina).
Houd er rekening mee dat een eerste consult (de informatie-fase) veelal 1h45 in beslag neemt. Pas in een vervolg-fase ontvangt u de adviezen. Zoals voedings-, suppletie-, en/of onderzoeksadviezen.

De consultprijs van Marijke is gebaseerd op haar ruim 45 jaar ervaring en kundigheden als Klinisch Natuurdietist (diëtetiek aangevuld met onderzoek naar nutriënten, bloedanalyses, urine-, ontlasting- en vaginale flora-onderzoeken, haaranalyse, etc. ), en als orthomoleculair, natuurgeneeskundig therapeut, en voedingspecialismen (prijspeil januari 2020).

Verwijsbrief voor diëtist

Voor dieet-  en voedingsadviezen ter voorkoming van gezondheidsproblemen of ter verbetering van uw algehele conditie is per 1 augustus 2011 geen verwijsbrief van de huisarts of specialist meer nodig. De Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DAT) is nu een feit.

Vrije tarieven voor de diëtist

Met ingang van 2009 is er sprake van ‘vrije tarieven’. Het doel hiervan is om meer “marktwerking” te krijgen. Dit betekent dat de (natuur)diëtist haar eigen tarief mag vaststellen (die kunnen ongeveer liggen tussen 70 en 95 euro afhankelijk van iemands ervaring en deskundigheid). De vrije tarieven zijn echter niet zo vrij als ze lijken.

 

De zorgverzekeraar stelt namelijk een laag tarief vast dat vergoed wordt. De zorgverzekeraar houdt bij het vaststellen van haar tarief geen rekening met kwaliteit, ervaring en aanvullende opleidingen (zoals orthomoleculaire geneeskunde, natuurgeneeskunde, etc) van de orthomoleculair werkende natuurdiëtist (die naast voeding nog andere adviezen geeft).

Geen contract met zorgverzekeraar

Ik heb geen contract afgesloten met zorgverzekeraars. Daar heb ik voor gekozen om zo veel mogelijk vrijheid in uw behandeling te houden. Ik kan dan al mijn brede expertise inzetten op het gebied van orthomoleculaire- en natuurgeneeskundige behandelingen. Ook ben ik dan vrij om te werken met mijn brede(re) kijk op voeding en de meest recente complementaire voedingsinterventies te gebruiken.

Beperkende voorwaarden van verzekeraar

Veel verzekeringen hanteren bepaalde, naar mijn mening, beperkende voorwaarden van behandelwijzen. U heeft recht op een individuele optimale behandeling. Het vergoedingsbeleid in de polis ziet er in de praktijk vaak minder zeker uit dan wordt beschreven.

Transparante polisvoorwaarden?

Door niet altijd transparante polisvoorwaarden kost het u en mij vaak veel tijd om achter de ware polisvoorwaarden te komen. Rekening houdend met de professionele praktijkkosten, mijn specialisaties (orthomoleculair, natuurgeneeskunde), scholingskosten en ruim 45 jaar ervaring heb ik mijn huidige tarief vastgesteld. 

U dient wel zelf uw verplichte eigen risico te betalen.

De hoogte van de vergoeding vindt u in uw eigen polisvoorwaarden. Daarnaast doet de verzekering vaak moeilijk omdat mijn uurtarief hoger is dan die van een basisdiëtist, vanwege mijn 45 jaar ervaring en brede aanvullende expertise.

Overige vergoedingen hangen af van wat omschreven staat in uw verzekeringspolis. Dit hangt af van het pakket dat u gekozen heeft. Marijke is lid van de MBOG (Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde).

Nota zelf indienen bij uw verzekering

U ontvangt en betaalt onze rekeningen eerst zelf. Daarna dient u de rekening voor vergoeding in bij uw zorgverzekeraar. Het is aan u om ervoor te zorgen dat wij de juiste gegevens op uw nota vermelden. U dient dus zelf uw nota in bij uw verzekering en zij vergoeden rechtstreeks aan u. U betaalt dus eerst rechtstreeks uw nota aan ons!

Gespecificeerde nota: per tijdseenheid in minuten

Alle type consulten worden op onze nota omschreven en gaan per tijdseenheid in minuten. De nota wordt dus gespecificeerd met de tijd die er aan besteed is met het totaal bedrag erachter.

Consult directe tijd wordt berkend. De tariefberekening voor het consult noemt de verzekering directe tijd.

Consult indirecte tijd wordt berekend. Tarieven voor het uitwerken van alle digitale adviezen waar u niet bij bent en die na het (telefonisch of email)consult worden verstuurd worden ook als consult op de nota vermeld. De verzekering noemt dit indirecte tijd.

Afspraken op tijd annuleren

Bij afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn geannuleerd, wordt 100% van de gereserveerde gesprekstijd in rekening gebracht.

Algemene leveringsvoorwaarden

Gottswaal vof levert al haar diensten onder haar Algemene Leveringsvoorwaarden.

Vergoedingen

Er zijn twee manieren waarop u vergoedingen kunt krijgen. Dit is:
1) het consult via uw ziektekostenverzekering en
2) dieetvergoeding via uw aangiftebiljet voor de belastingen.
Dat laatste is strikt genomen geen ‘ vergoeding’ in de zin dat het aan u uitgekeerd wordt. Doordat u bepaalde consultkosten mag aftrekken op uw aangifte, verlaagt het wel uw kosten, en dat kan leiden tot een vermindering of teruggave van belastingen.

 1) Consultvergoeding door uw ziektekostenverzekering

Marijke de Waal Malefijt is diëtiste (diploma-geregistreerd) en is lid van de Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG).Ik ben lid van:

Controleer zelf via de onderstaande link of uw verzekering de behandeling vergoedt:
U vindt dit overzicht van de Verzekeraars bij het Tabblad Patiënten informatie en vervolgens onder ‘Zorgverzekeraars’. Klik hier op de doorlink naar het MBOG-Verzekeraars-overzicht: Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde

 

Vergoeding diëtist.

Veel verzekeraars stellen extra voorwaarden om voor vergoeding voor de diëtist in aanmerking te komen. Enkele voorwaarden zijn: een verwijsbrief, de diëtist is lid van de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) en/of de Diëtisten Coöperatie Nederland (DCN), de diëtist staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici, de diëtist heeft een zorgcontract gesloten met de zorgverzekeraar. U vindt deze informatie in uw polisvoorwaarden.

 

Ik ben geen lid van de de hier boven genoemde diëtisten beroepsverenigingen (vaak geen vergoeding).
Ik ben als diploma geregistreerd diëtist ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.
Ik ben aangesloten bij Natuur Diëtisten Nederland (NDN)(geen vergoeding).
Ik ben lid van de Maatschappij voor orthomoleculaire geneeskunde (MBOG)(vergoeding).

2) Dieetvergoeding door de belastingen

Dieetkosten (met medische indicatie) die niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed kunt u opvoeren als Bijzondere Ziektekosten bij de Belastingdienst. Raadpleeg uw belastingadviseur of de Belastingdienst of u voor aftrek van Bijzondere Ziektekosten in aanmerking komt.

 

Wat wordt wel en niet vergoed?

 • Orthomoleculaire consulten bij Marijke de Waal Malefijt worden gezien haar lidmaatschap van de MBOG wel vergoed.
 • Consulten die betrekking hebben op Ayurvedische en Chinese geneeskunde, natuurgeneeskunde (waaronder gemmotherapie, fytotherapie, homeopathie) worden in principe (nog) niet vergoed door de meeste zorgverzekeringen.
 • E-health staat voor elektronische gezondheid, ofwel zorg via internet. Steeds meer aandacht gaat uit naar zogeheten ‘blended care’, waarbij reguliere face-to-face gesprekken gecombineerd worden met online interventies zoals bijvoorbeeld chat, beeldbellen, online behandelmodules en online inzage in het eigen gezondheidsdossier. Hierdoor kan een patiënt niet alleen tijd, maar ook plaats-onafhankelijk zorg gebruiken via een tablet of smartphone.
 • Gottswaal doet aan E-health/face-time consulten, maar deze worden door de meeste verzekeringen (nog) niet vergoed. Telefonische consulten worden eveneens door de meeste verzekeringen (nog) niet vergoed. Raadpleeg altijd uw eigen verzekering vanwege eventuele tussentijdse wijzigingen in de vergoedingen.

De consulten van Tessa Gottschal worden meestal niet vergoed Deze dient u in principe volledig zelf te betalen. Haar kosten kunnen in bepaalde omstandigheden wel aftrekbaar zijn op uw jaarlijkse aangifte. Vraag hiernaar bij Tessa voor meer informatie. Wilt u meer weten over de consultprijzen? Klik dan door naar  Tarieven en naar het onderdeel U wilt een consult?

Gottswaal heeft geen contract met zorgverzekaars

Zoals de stand van zaken met zorgverzekeraars nu is willen we geen contracten. Wij hebben daar meerdere redenen voor die we graag met u delen.

Protocollen gaan voor maatwerk

Op dit moment vergoeden veel verzekeringen geen behandelingen die buiten hun eigen opgestelde protocollen vallen. Een tussenoplossing zou zijn, dat zorgverzekeraars een therapie -die achteraf effectief blijkt-  achteraf vergoeden onder het motto ‘wie geneest heeft gelijk’.
Zo’n ‘achteraf’ opstelling biedt meerdere voordelen.
• Het stimuleert de patiënt (u) actief de leefstijl te veranderen. Heel vaak heeft juist die oude leefstijl bijgedragen tot het ontwikkelen van klachten.
• Bovendien komen effectieve behandelingen boven tafel. Zoals orthomoleculaire en homeopathische behandelingen en klinische dietetiek (bepaling van vitaminen, mineralen, vetzuren en aminozuren via bloed en specifieke urine- en ontlastingonderzoeken).

Bespreek het belang hiervan zelf met uw verzekering. Zo stimuleert u hen sneller uw behandelingen die buiten hun protocol vallen te vergoeden.  De beste manier is namelijk dat ze dit telkens van u horen. Tenslotte bent ú hun klant. 

(Nog) Geen contract

Twee belangrijke redenen om op dit moment (nog) geen contracten met een zorgverzekeraar te sluiten zijn:

 1. Iedereen is uniek
  We zien dat ieder mens zijn eigen levensverhaal met zich draagt en daardoor een persoonlijke aanpak verdient. Zoals de huidige contracten aangeboden worden, tasten deze die strikt individuele aanpak aan.
 2. Keuze vrijheid
  Vernieuwing willen wij tijdig kunnen invoeren en het sluiten van een contract met een zorgverzekaar, houd in dat er vooral ‘standaard-oplossingen’ aan u dienen te worden aangeboden. Er moet dan gewerkt worden met vaste protocollen en standaardisaties.

Wij willen met actuele ontwikkelingen werken

Wij willen met actuele ontwikkelingen meegaan. Vaak zijn dit bewezen ontwikkelingen die in het buitenland al uitgebreid onderzocht zijn en worden toegepast, alleen nog niet in Nederland. Daardoor zijn deze nog niet opgenomen in de Nederlandse verzekeringsprotocollen. Vernieuwingen hierin doorvoeren zijn trage, ‘logge’ processen. Door een contract zouden wij u deze ontwikkelingen moeten ontzeggen.  We zien dus dat een nieuwe behandelingsaanpak vaak niet vergoed wordt. Bovendien is het beleid daarin niet altijd transparant en constateren we dikwijls een willekeur t.a.v. vergoeding voor specifieke behandelingen. Dit alles beperkt uw behandelingsvrijheid

Recent nemen ook ‘gewone’ diëtisten stelling tegen contracten met verzekeringsmaatschappijen. Voor meer info Dietisten in actie tegen contracten zorgverzekeraars

Maatwerk heeft onze voorkeur

Hoe gemakkelijk het ook zou zijn als er met ‘algemene adviezen’ gewerkt zou kunnen worden. U bent niet ‘standaard’. Algemene adviezen geven tot op zekere hoogte vooruitgang. Als het er echter gaat om uw specifieke klachten en persoonlijke belevenissen, leefstijl en voorkeuren, dan werken standaard adviezen onvoldoende.
Al onze adviezen zijn persoonlijk, op maat voor u gemaakt. De combinaties van toepassingen die wij aanbieden gelden alléén voor u. Wij willen de vrijheid hebben om samen met u te kijken naar wat voor ú geldt en van belang is.

(telefonische) vervolgconsult(en)

Het vervolgconsult(en) volgt meestal na 6 tot 8 weken tegen dezelfde tarieven. Dit kan als u van ver komt ook telefonisch of via Facetime of Zoom gedaan worden. De meeste mensen die mij de afgelopen 45 jaar geconsulteerd hebben komen uit heel Nederland en buitenland. E-health en telefonische consulten worden in principe door diverse zorgverzekeraars (nog) niet vergoed.Ik kan me voorstellen dat het vervelend is om te reizen als u zich erg vermoeid en ziek voelt. Gelukkig heb ik een vak dat heel goed telefonisch te doen is. Ook bij uitgebreide vragen die soms een uur kunnen duren kan dit met gemak, want ik heb een speciale consult lijn die op afspraak gaat, zodat de praktijklijn niet bezet is.

Het vervolgconsult(en) bij Marijke de Waal Malefijt

Onder het vervolgconsult vallen de volgende twee punten:
1. Bestudering van de vóóraf digitaal of per post ingeleverde gegevens (zoals uw evaluatie rapportage, uw 2e klachtenregistratieformulier, uw middelenschema). Normaal gesproken neemt de bestudering van deze gegevens 30 minuten in beslag, afhankelijk van de gecompliceerdheid en hoeveelheid te bestuderen gegevens (tarief; indirecte tijd).

2. Bespreking met u van deze, twee dagen voorafgaand aan het vervolgconsult gestuurde, bevindingen en het stellen van aanvullende vragen naar aanleiding van uw toegezonden gegevens. In het gesprek worden adviezen (indien nodig met digitale adviezen en tips), bijstellingen, nadere uitleg/toelichting, etc, gegeven. Afhankelijk van de gecompliceerdheid van uw ziektebeeld varieert dit vervolggesprek tussen de 30, 60 of 90 minuten (tarief directe tijd).

Nawerkzaamheden worden berekend (tarief indirecte tijd)

De volgende nawerkzaamheden vallen niet onder het vervolgconsult en worden dus berekend: digitaal uitwerken van de vervolgbehandeling met de bijhorende adviezen, middelen (met bijsluiters), etc. De benodigde tijd is 15-30-60 minuten afhankelijk van de gecompliceerdheid, literatuurstudie, naslagwerk, opvragen van gegevens en overleg met derden, etc, (tarief indirecte tijd).

Mailvragen/ E-consulting worden berekend (tarief indirecte tijd)

U kunt ons na uw consult mailen met vragen. Afhankelijk van de hoeveelheid vragen zijn de kosten van de beantwoording: 15-30-45-60 minuten (tarief: indirecte tijd). Let erop dat het beantwoorden van open vragen (bijvoorbeeld: hoe kan het dat? Wat is dysbiose?) meer tijd kost dan gesloten vragen (bijvoorbeeld: kan ik sardines bij de lunch of het diner nemen?). De meest verzekeringen vergoeden (nog) geen E-consulting. Dus voor uitgebreidde vragen kunt u beter een afspraak maken.

 

Machtiging

De laatste jaren stijgt de hoeveelheid administratie, wat veel tijd vergt. Tijd die wij liever besteden aan het begeleiden van u en anderen. Vandaar dat wij twee betalingswijzen hanteren:

 1. Per bank. Doordat overmakingen bewerkelijker zijn en tot hogere bankkosten leidt worden hiervoor administratiekosten in rekening gebracht. (Prijspeil 2020 € 4,- per nota)
 2. Via een doorlopende machtiging. De voordelen hiervan zijn:
  – U betaalt geen administratiekosten.
  – U bent minder tijd kwijt met uw financiële administratie
  – U hoeft niet bang te zijn dat u rekeningen vergeet en herinneringskosten moet betalen.
  – Gottswaal betaalt de bancaire inningskosten.

Telefonische spreekuren: de praktijklijn (maandag t/m woensdag 9.00-9.30)

Spoedvragen op de praktijklijn; 0226-321288, die niet langer duren dan 5 minuten zijn gratis. Vragen kunnen gesteld worden in de ochtendspreekuren van maandag t/m woensdag tussen 9.00 en 9.30.

Telefonisch consult; de speciale consult telefoonlijn op afspraak

Zijn er vragen die meer tijd kosten, dan kan er een consult op locatie of  ‘telefonisch- of zoomconsult’ gemaakt worden. U krijgt dan een speciaal telefoonnummer op afspraak (de consultlijn) waar u op de afgesproken dag en tijd ons kunt bellen. Of als de afspraak via zoom gaat, dan  krijgt u 15 minuten voor onze afspraak een doorlink per mail gestuurd.

Telefonische artsen/ therapeuten: de speciale therapeutenoverleglijn

Huisartsen, specialisten of andere therapeuten waar u onder behandeling bent, kunnen altijd met ons overleggen in kantooruren op de speciale ‘artsen/therapeuten overleglijn‘. Het nummer van deze speciale overleglijn zullen we u indien nodig dan laten weten.