Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Op alle aanbiedingen, voorstellen en ook op de door ons te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, (incl. de levering van goederen en diensten) zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de KvK te Alkmaar onder nummer 3410.2613. Deze kunt u hier downloaden.