> Naar alle nieuwsberichten

Goede voeding voor de chakra’s

31 mei 2017 | ndn | Chakra’s zijn concentraties van elektromagnetische velden ieder met een eigen werking, betekenis en functie. Er zijn meerdere chakra’s en ze worden vaak onderverdeeld in hoofdchakra’s en kleinere chakra’s. De meeste hoofdchakra’s onderhouden een belangrijke uitwisseling met hormoonproducerende organen en met zenuwknooppunten. Die uitwisseling gebeurt op basis van energiefrequenties (Hertz), onder andere door de energiefrequenties van voedingsmiddelen.

Elk voedingsmiddel heeft door zijn specifieke samenstelling een bepaalde energiefrequentie (Hertz) die overeenkomt met de frequentie van een chakra. Niet alleen de kleur van het voedingsmiddel bepaalt de frequentie, maar ook de samenstelling met betrekking tot koolhydraten, eiwitten, vetten, vitaminen, mineralen, de bereidingswijze, enzovoort. Op deze manier wordt elk chakra door de diverse voedingsmiddelen beïnvloed. Afhankelijk van de keuze van het voedingsproduct kan dit een negatieve of positieve uitwerking hebben.

Chakra Hormoon Voeding Frequentie
1e chakra geslachtsklieren
bijnieren
eiwitten kleur: rood
1000-1200 hertz
2e chakra geslachtsklieren vloeitstoffen
vetten
kleur: oranje
950-1050 hertz
3e chakra pancreas
bijnieren
koolhydraten kleur: geel
500-700 hertz
4e chakra thymus groenten kleur: groen
250-475 hertz
5e chakra (bij)schildklier fruit kleur: blauw
250-1200 hertz
6e chakra epifyse genotmiddelen kleur: violet
1000-2000 hertz
7e chakra hypofyse
hypothalamus
vasten kleur: wit
110-2000 hertz

 Energetische boodschappersDeze energiefrequentie ‘reist’ door het lichaam. Bij het verwerken daarvan spelen de hersenen een belangrijke rol. Van alles wat u waarneemt, verwerkt of meemaakt moeten de hersenen eerst -via uw zintuigen- op de hoogte gebracht worden. Pas daarna kan het lichaam beslissen wat er gedaan moet worden. Of dat nu om het pakken van het beleg uit de koelkast gaat, het vinden van een parkeerplaats of het verteren van voedsel. Nadat de hersenen geïnformeerd zijn kunnen deze dankzij twee communicatiesystemen de instructies uitdelen. Voor acute reacties schakelen ze het zenuwstelsel in. Als tragere reacties voldoen, gebruiken ze het hormoonsysteem.

Er bestaat nog een derde mogelijkheid om ‘instructies uit de delen’. Hierbij schakelt het lichaam het zenuwstelsel in om via de zenuwen de productie van hormonen te stimuleren. Er zijn slechts drie hormoonklieren die door dergelijke zenuwprikkelingen hormonen kunnen afscheiden.
Deze zijn het merg van de bijnieren, de pijnappelklier en de neurohypofyse. Ze scheiden respectievelijk adrenaline en noradrenaline, melatonine, vasopressine en oxytocine af. De hormonen adrenaline en noradrenaline zijn het meest bekend als stresshormonen. Ze brengen het lichaam in de ‘vechten of vluchten’-stand.

Deze derde mogelijkheid van ‘ínstructies uitdelen’ is weliswaar niet zo snel als dat alleen het zenuwstelsel zou reageren, maar toch kan deze kettingreactie in enkele seconden plaatsvinden. Bij alle drie de mogelijkheden van het lichaam om informatie door te spelen is er beïnvloeding van de chakra’s. De chakra’s onderhouden onder andere een nauwe band met specifieke zenuwknooppunten. Zie daarvoor onderstaand schema. Dr. Valerie Hunt heeft jarenlang studie verricht naar het kunnen meten en zichtbaar maken van energiefrequenties van het menselijk lichaam, inclusief emotionele en mentale frequenties. Zij heeft fijnzinnige apparatuur ontwikkeld die, naar het schijnt, ziekte in een vroeg stadium kan signaleren en kan bepalen welke soort therapie de beste slagingskansen biedt.

Chakra zenuwknooppunt'
1e chakra plexus coccygeus
2e chakra ganglion spinale sacrale
3e chakra plexus coeliactus
4e chakra plexus pulmonalis en plexus cardiacus
5e chakra plexus pharyngeus
6e chakra plexus caroticus
7e chakra cerebrale cortex

Voeding met krachtige frequentiesVoedsel wordt vaak gezien als middel om honger of trek te stillen in plaats van te dienen als krachtbron voor het aansturen van geest en lichaam. Voeding dient in de breedste zin van het woord te ‘voeden’ en niet als vulling van leegte of voor verdringing van ‘onverteerbare’ gevoelens, gedachten, wensen, herinneringen, fantasieën e.d. Gevoelens en gedachten kunnen de voedselkeuzes beïnvloeden. Negatieve gedachten en minderwaardigheidsgevoelens kunnen leiden tot destructieve voedingsgewoonten zoals: ongezond eten, snoepen, junkfood en alcoholmisbruik.

Het nemen van onvolwaardige voedselbronnen levert net zoals bij slechte benzine voor de auto het ‘haperen’ van de draaiende chakra’s op. Met als gevolg een ‘haperende’ ontwikkeling van hun diverse kwaliteiten. Er is een directe relatie tussen de kwaliteit van de voeding en de energetische kwaliteit van de chakra’s.

Hieronder volgt een voorbeeld hoe u met voeding het derde chakra kunt beïnvloeden. Het is slechts één voorbeeld uit de vele reacties die voeding kan geven op een chakra. Vooral als u bedenkt dat er meerdere chakra’s zijn.
De zoete en de zoute trek In het derde chakra huist het vermogen tot vormgeving en structuur. Dat kan een idee zijn dat omgezet wordt in een praktische uitvoering. Of een verlangen omgezet in werkelijkheid. Door vorm te geven aan een gevoel, idee of wens wordt deze concreet. Dan wordt het echt. Antroposofen noemen dit vermogen ‘vormkracht'. Het symbool van de antroposofie hiervoor is de kristal, met zijn duidelijke en begrensde structuur.

Het is opmerkelijk dat juist mensen die het moeilijk vinden structuur en vormgeving in hun leven aan te brengen veel voedingsproducten eten en snoepen die rijk zijn aan structuur. Ze kiezen grotendeels voor producten waarin veel suiker- of zoutkristallen zitten. Helaas kiezen ze daarmee dan net díe middelen die roofbouw plegen op het lichaam.

Het lichaam reageert prompt wanneer het producten krijgt waarin zout- of zoetkristallen zijn verwerkt. Het derde chakra is de distributeur van energie, de dagelijkse vitaliteit. Het gevolg van zout, zoetstoffen, witte suiker en andere geraffineerde producten is dat na een aanvankelijke stijging, de energie sterk afneemt. Zo wordt de schijn gewekt dat het product energie geeft, terwijl de werkelijkheid is dat het energie van het lichaam rooft.

Anders zou het zijn wanneer iemand kiest voor producten die op gezonde wijze rijk zijn aan vormkracht. Te denken valt aan een volwaardiger koolhydraatkeuze namelijk: volle granen, peulvruchten, groenten en fruit.
Verslaving Als iemand niet leert zijn eigen vormkracht te gebruiken, blijft hij afhankelijk van de suikerpot. Deze afhankelijkheid leidt makkelijk tot verslaving. Amerikaanse cijfers beweren dat zo’n 60% van de mensen hypoglycemisch zouden zijn.

Het is overigens eenvoudig om na te gaan of er een zwakte in uw suikerstofwisseling heerst. Schrap even alle suikers en zoete stoffen uit het dagelijkse menu; bij alle maaltijden, drankjes en tussendoortjes. Zodra u hierop fysieke reacties krijgt zoals concentratieproblemen, loomheid, trillerigheid, etc., dan is de kans groot dat uw suikerstofwisseling verstoord is.

U kunt de Hypoglycemisch test (pdf) doen om te zien of u hier last van heeft. Zie daarvoor onderaan dit artikel.
Chakrapsychologie en intuïtieve (voedings)waarnemingDe chakra’s zijn energiepunten in het lichaam, die u kunt zien als de motoren die uw orgaansystemen draaiende houden. Elk chakra heeft een ander werkingsveld in het lichaam en is verbonden aan specifieke psychologische thema’s. Door het bewustzijn te vergroten over het functioneren van uw chakra’s, komt u veel te weten over uw functioneren in het dagelijks leven. Oude patronen worden helder en kunnen worden losgelaten en vervangen door datgene waar u wezenlijk naar verlangt.

Verzet tegen verandering is een normale en gezonde reactie. Het kost echter energie. Verzet kan ten koste gaan van uw fysieke of psychische gezondheid. Energieverlies, veroorzaakt door met al uw psychische kracht veranderingen tegen te werken. Energie die dan niet gebruikt wordt voor uw ontplooiing. Innerlijke conflicten laten energie haperen en/of blokkeren waardoor deze niet vrij stroomt naar uw potentiële vermogens en zorgen er ook voor dat u blijft hangen in een verkeerd eetpatroon. Deze haperingen noemt men weerstand en afweermechanismen.

In het boek ‘Ik voel (n)iets voor verandering’ geeft Tessa Gottschal inzicht hierin, maar ook in hoe onverwerkte ervaringen uit het verleden energieverlies in het heden geven. Ze legt vanuit vier verschillende invalshoeken verbanden tussen lichaam en geest. Door de kennis van de chakrapsychologie (de zeven chakra’s), de analytische zienswijze, de zes ziektestadia van dr. Reckeweg en voeding te combineren, ontstaat een nieuwe wijze waarop de werking van chakra’s gerichter kan worden ontwikkeld. Tegelijkertijd vormt die combinatie van invalshoeken voor een bredere manier om naar (voedings)oplossingen toe te werken.