> Naar alle nieuwsberichten

Verlichting van de pijn door meditatie

11 oktober 2017 | ndn | Studies tonen aan dat mindfulness-meditatie pijn kan verlichten. Onderzoek, gepubliceerd in de Journal of Neuroscience, geeft aan dat mindfulness-meditatie niet alleen beter werkte dan placebo of nep-meditatie voor verlichting van pijn, maar dat het andere hersengebieden dan de placebo activeert.

Onderzoekers wisten tot nu toe nog niet hoe mindfulness-meditatie de perceptie van pijn verandert. Sommigen hebben gesuggereerd dat het angst bij pijn zou verminderen, terwijl anderen speculeren dat het als een placebo werkt.

Een team van onderzoekers vergeleek MRI-beelden van patiënten die aan mindfulness doen met patiënten die nepbehandelingen (nep-meditatie of placebo) ondergingen, om te onderzoeken of mindfulness-meditatie dezelfde pijnverlichtende neurale reacties in de hersenen geeft als dat het placebo-effect teweegbrengt.

Bij mindfulness-meditatie bleken andere hersengebieden betrokken, dan bij de nep-meditatie en placebo-interventies. Activatie werd onder meer waargenomen in de orbitofrontale cortex en de anterieure cingulate cortex. Daarnaast vond in de mindfulness-meditatiegroep de grootste pijndaling plaats.

De nep-mindfulness leidde ook tot een significante vermindering van pijn. Deze daling leek veroorzaakt te worden door een lagere ademhalingsfrequentie. Mindfulness-meditatie geeft echter grotere vermindering van pijn onafhankelijk van de ademhalingsfrequentie. De onderzoekers suggereren dat deze vermindering van de pijn werd bereikt door neurale mechanismen die geen verband houden met typische ademhalingsgerelateerde ontspanningstechnieken.
‘Mijmertje’: Een kleine ‘wereldvrede-meditatie’Soms kunnen al die nare berichten zoals oorlogsberichten, politieke ‘spelletjes’, fraude, criminaliteit en natuurrampen je doen twijfelen of de mensheid ooit leert van zijn fouten. De volgende korte meditatie helpt om in jezelf rust en vertrouwen terug te krijgen én het is een bijdrage om de mensheid naar een hoger niveau te tillen. En al lijkt je eigen bijdrage nog zo klein, er is gelukkig al lang bewezen dat de kracht van een kleine minderheid verandering teweeg brengt. Elke druppel doet ertoe!
Hieronder een heel korte meditatie van zo’n vijf minuten, een zogeheten ‘mijmertje’.
MeditatieStel je, op een moment dat het jou het beste uitkomt, voor, dat iedereen in de wereld elkaar een hand geeft. Rijk aan arm, crimineel aan niet-crimineel, ziek aan gezond, gelovig aan niet-gelovig, et cetera. Iedereen reikt elkaar de hand, over zee, naar elk continent. Neem zolang je wilt de tijd om je dat voor te stellen. Terwijl je je voorstelt dat alle mensen over de gehele wereld elkaar de hand reiken, stel je je ook voor dat er handen van hemels licht komen die zich hierbij aansluiten. Gepaard gaand met een zegening en de woorden: ‘vrede en eenheid ondanks verschillen en conflicten’.
Tessa Gottschal