> Naar alle nieuwsberichten

Persoonlijk dieet combineren met meditatie

06 februari 2011 | ndn | Mentaal rekenen op genezing is voldoende om het zelfgenezend vermogen van het lichaam in gang te zetten. Dit blijkt uit diverse onderzoeken. Mindfulness eten met een persoonlijk dieetadvies vergroot de kans op herstel.

Hoe kan het geloof in genezing van invloed zijn op een genezende werking? Sommige ideen hierover zijn afkomstig van intrigerend onderzoek naar de hersenen. Daaruit blijkt dat de elektrische activiteit in en tussen de hersenen en andere lichaamsdelen dezelfde is, ongeacht of we nu enkel denken aan iets of het ook daadwerkelijk doen. Zo worden bij gewichtheffers de EEG-patronen die in de hersenen geactiveerd worden om een bepaalde motorische taak uit te voeren, ook geactiveerd als de taak enkel mentaal gesimuleerd wordt. Alleen al de gedachte aan de taak is voldoende om de neurale instructies te produceren voor de fysieke uitvoering daarvan. In het geval van placebo’s zou ons lichaam dan geen onderscheid maken tussen een chemisch proces en de gedachte aan een chemisch proces.
NepoperatieDr. Bruce Moseley, een orthopedisch specialist in het Methodist Hospital wierf 180 patinten met ernstige osteoartritis van de knie. Hij verdeelde ze in drie groepen, waarvan er twee een werkelijke operatie ondergingen om aangetast weefsel en ontstekingsresten te verwijderen. De derde groep kreeg een nepoperatie: deze patinten werden voorbereid op de operatie, kregen anesthesie en werden de operatiekamer ingereden, alwaar incisies in de knien werden aangebracht, maar verder geen procedure plaatsvond.

In de loop van de twee jaar daarna wist geen van de patinten wie de echte operatie had gehad en wie de placebobehandeling, maar toch meldden alle drie de groepen enige verbetering van de pijn en de gewrichtsfunctie. De placebogroep meldde zelfs betere resultaten dan sommige deelnemers die de echte operatie hadden gekregen.
Psychotherapie verhoogt de immuniteitOnderzoekers van de Amerikaanse Ohio State University concludeerden uit een meerjarige studie dat de gemoedsgesteldheid bij borstkankerpatinten die zij volgden, een zeer aanzienlijke invloed had op hun borstkanker. Psychologische therapien verlagen de kans op terugkeer van de kanker. Wetenschappers van de Nottingham University in Groot-Brittanni publiceerden een onderzoek met een soortgelijke conclusie: het gevoel van welzijn is van directe invloed op het genezingsproces.

De proefpersonen in deze Britse studie waren 93 volwassenen met diabetes die voetzweren hadden. Bij angstige en depressieve patinten was de zweer niet veel kleiner geworden na 24 weken (de tijd waarin de zweren zouden moeten helen). Ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) erkent tegenwoordig het belang van de werking van de geest op het lichaam. De WHO classificeert nu ‘depressie’ als een van de tien factoren die van invloed zijn bij ziekte.
Gedachten hebben krachtenEen positieve instelling blijkt een krachtig afweermiddel tegen een chronische hartaandoening of een hartaanval. Geestelijke veerkracht kan ook worden aangewend voor vermindering van pijn. Visualisatie, ontspanningstechniek of geleide verbeelding gedurende vier maanden bleek bij dertig patinten met osteoartritis (reumatische aandoening) de pijn enorm te verbeteren. Deelnemers konden hun dosering pijnmedicatie verlagen.

Een zelfinzichtprogramma (o.a. gevoelens leren erkennen) had een positief effect in een groep van 24 fibromyalgie patinten. Aan het eind van het programma van drie weken rapporteerden de deelnemers een verbetering van hun pijn, gevoeligheid en lichamelijk functioneren. Dit hield tot zeker zes weken daarna nog aan. In de controlegroep meldde niemand dit effect.

Een mindfulness meditatie hielp bij mensen met een IBS (Irritable Bowel Syndrome). Een groep van 34 patinten nam deel aan een meditatieprogramma (20 minuten per dag) van tien weken. Ze hadden daarna een symptoomverbetering van gemiddeld 41 procent, waarbij bijna de helft aan het eind van de follow-upperiode van zes maanden nog steeds een aanwijsbare verbetering voelden van hun IBS symptomen. Mindfulness meditatie blijkt al na enkele dagen een sterk pijnbestrijdende werking te hebben.

Het meest indrukwekkende resultaat bleek, toen Mindfulness uitgetest werd bij een groep HIV positieve volwassenen. De helft van de groep volgde een meditatieprogramma van acht weken met de bedoeling de pijn te verminderen. De andere helft volgde een cursus over de ziekte HIV. De deelnemers met het Mindfulness programma hadden in die acht weken een continu dalend gehalte van CD4 bevattende T- lymfocyten, terwijl dit gehalte bij de andere groep constant bleef.
Lachen verhoogt de NK- cellenLachen blijkt een direct effect op de gemoedstoestand te hebben. Daarnaast helpt het de emotionele spanning na een stressvol voorval te verminderen. Er is geen beter middel om het immuunsysteem op te peppen dan lachen. In een studie bleek dat een groep vrouwen die humoristische video’s had bekeken een lager stressniveau en een betere immuniteit hadden. Vooral een hogere activiteit van de natural killer (NK) -cellen, een onderdeel van ons immuunsysteem die ziekteverwekkers direct te lijf gaat.

Negatieve gedachten, stress, angst of depressie bevorderen ziekte en verlengen de ziekteduur. Aan de Ohio State University ontdekte onderzoekers dat stress een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van kanker. Dit strookt met de conclusie van wetenschappers van de Londrina-universiteit in Brazili. Volgens hen dragen chronische stress en depressie bij aan het ontstaan en de ontwikkeling van bepaalde vormen van kanker, doordat ze het immuunsysteem onderdrukken.

Een slecht functionerend immuunsysteem dat extra belast wordt door stress en depressie, vergroot ook de kans op multiple sclerose (MS). Hartziekte is het meest nauw verwant met depressie en negatieve gedachten, zo blijkt uit diverse onderzoeken.

Stress en depressie hebben echter ook een grote invloed op reumatode artritis en juveniele idiopathische artritis (chronische ontstekingsziekten). Stress zet hormonale en neuronale factoren in gang die symptomen van reumatode artritis kunnen verergeren.
Schuldgevoel en schaamteGevoelens van schuld en schaamte plegen eveneens een aanslag op het gezond functioneren van het immuunsysteem. In een onderzoek werd bij een groep mensen met grote schuldgevoelens een hoger gehalte aan cytokinen gevonden. Cytokinen zijn eiwitten die door cellen van het immuunsysteem worden afgescheiden en die ontstekingsprocessen kunnen geven. Al even ongezond kan het zijn om gedachten niet te uiten. Deelnemers aan een experiment werden aangemoedigd gedachten te onderdrukken, die samenhingen met een negatieve ervaring. Bloed werd zowel voor als na deze oefening afgenomen. Er was een aanzienlijke daling te zien van het type lymfocyten dat infectie bestrijdt.
Depressie en angst in zwangerschapKlinische depressie en angststoornis tijdens de zwangerschap kunnen gevolgen hebben voor de grootte van de baby. Daarnaast kan het een risico op een doodgeboren kind verhogen, aldus het Karolinska-instituut in Zweden. Dit instituut deed deze ontdekking toen de geestelijke gezondheid werd onderzocht van 720 plattelandsvrouwen in Bangladesh (derde trimester van hun zwangerschap).

Stemmingen, geloof, emoties, angst en depressie oefenen een directe invloed uit op het immuunsysteem. Gedachten hebben een complexe interactie tussen het immuunsysteem, het endocriene systeem en het centraal- en perifeer zenuwstelsel. Neurotransmitters, hormonen en neuropeptiden fungeren als transportmechanismen tussen deze systemen. Zij brengen negatieve en positieve gedachten in en soort ‘energieoverdracht’ over op de verschillende systemen, met name op het immuunsysteem. Een wisselwerking waarbij cellen communiceren met zenuwcellen door middel van afgifte van cytokinen. Anders gezegd: het zenuwstelsel en het immuunsysteem communiceren in dezelfde chemische ‘taal’, bestaande uit peptide en niet-peptide neurotransmitters en cytokinen.
Bidden helpt bij genezingHoe gedachten het lichaam benvloeden, is al onbegrijpelijk voor wetenschappers. Maar dat anderen door bidden invloed kunnen uitoefenen op onze gezondheid en gedrag, al helemaal.
Jeanne Achterberg bestudeerde op Hawa elf genezers, die hun methode omschreven als ‘zenden van gebed’, ‘intentie’ en ‘hulpvragers het beste toewensen’. Elf ‘ontvangers’, die geen enkel contact hadden met de ‘zenders’, werden onderworpen aan een MRI-scan. De ‘zenders’ zonden met tussenpozen van twee minuten een gebed met genezende gedachten uit naar een willekeurige proefpersoon, die daarvan niet op de hoogte was. Op de MRI-scan bleek dat de hersenactiviteit van de proefpersoon (ontvanger) toenam op exact hetzelfde moment dat de genezer zijn gebed uitzond. Achterberg schat de kans op een dergelijke exacte samenhang tussen gebed en hersenreactie in het algemeen op 1 op de 10.000.

Onderzoekers van het Wye College in Ashford in Kent, ontwierpen een studie met een spiritueel genezer en tuinkerszaadjes. De zaadjes werden geprepareerd in een zoutoplossing. De genezer stuurde zes maal zijn helende gedachten naar de zaadjes in de zoutoplossing. Dit bleek het herstel en de groei van de zaadjes in vijf van de zes experimenten te stimuleren ‘met een hoge mate van statistische significantie’.
Mindfulness etenAls steeds meer uit onderzoek blijkt hoe krachtig de psyche als ziektebestrijder kan werken, meer nog dan een geneesmiddel, waarom zetten we het dan niet nog bewuster in? Als daarnaast ook steeds meer duidelijk wordt dat gezonde voeding ziekten buiten de deur houdt, waarom combineren we niet standaard geestelijke voeding in de vorm van meditaties met fysieke voeding in de vorm van een persoonlijke voeding? Veel natuurditisten adviseren deze combinatie al.

De NDN redactie zal de komende tijd nog meer aandacht besteden aan de positieve effecten van het ontwerpen van een ‘persoonlijk dieet zonder algemene naam’ in combinatie met meditaties op maat. Er zijn diverse diten in omloop met de namen van hun ‘ontdekkers’. Deze diten worden ‘gevolgd’ omdat de voedingstheorie met veel ‘wetenschappelijke referenties’ indrukwekkend is. Naar onze mening is een ‘dieet die uw naam draagt’ het meest indrukwekkend en effectief. Het ontwerpen van een persoonlijk dieet is echter een zoektocht die veel geduld vraagt, zowel van uzelf als van uw begeleider.

Het ‘volgen’ van een dieet mag geen passief gebeuren worden, maar moet een actief proces blijven. Een actief blijven zoeken naar de juiste voedingskeuzes passend bij uw constitutie, uw omstandigheden, uw geestelijke houding, uw activiteiten, etc. U kunt zelf heel goed ervaren of uw dieet klopt of niet. Helpt het onvoldoende, blijf dan zoeken, bijstellen, eventueel met behulp van aanvullende onderzoeken (bloed, urine, ontlasting) en met behulp van aanvullende informatie van voedingsdeskundigen. Er zijn duizenden dieet variaties mogelijk en volg daarbij ook uw eigen gevoel en zintuiglijke waarnemingen. Psychische onbalans, weersverandering, leeftijdfases en werkomstandigheden kunnen vragen om dieetaanpassingen.

Ook zijn er diverse soorten meditaties. Werkt een bepaalde vorm niet voor u of onvoldoende, kies dan voor een andere soort. Belangrijk is de meditatie wel elke dag te doen. Minimaal 2 maal daags 10 minuten. De grootste hersenverandering treedt al op na 30 minuten meditatie, na 40 dagen achtereen mediteren. Met aandacht uw persoonlijke dieet gebruiken (mindfulness eten) samen met elke dag mediteren geeft een zelfzorg die de farmacie depressief moet stemmen.
Marijke de Waal Malefijt en Tessa Gottschal