Uw psyche & en ziekte

Hoe kijken we naar uw geest in relatie tot ziekte Het model van de psychische ziektestadia dat wij gebruiken, is een vervolg op het model van dr. Reckeweg met zijn zes lichamelijke ziektestadia dat we hebben beschreven in het hoofdstuk 'Voeding voor het lichaam'.

Met opzet is bij de psychische ziektestadia een gezond stadium geplaatst. Dat toont aan dat gezondheid en het voorkómen van fysieke of geestelijke achteruitgang dynamische processen zijn. Iedereen krijgt te maken met impulsen die op hem afkomen.   

Verzorging van lichaam én geest horen bij elkaar.
Iédere dag!

Zodra dit een proces verstart neemt de kans op ziekte -lichamelijk of geestelijk- toe. In de tabel van de ziektestadia staan bij het gezonde stadium kwaliteiten die iemand door levenservaring heeft uitgebalanceerd.

Bijvoorbeeld blind vertrouwen of continue wantrouwen is uitgegroeid tot volwaardig vertrouwen. Een vermogen tot vertrouwen waarin iemand openlijk en zorgvuldig kijkt naar elementen die het vertrouwen kunnen schaden.  Hij houdt er rekening mee zónder te vervallen in wantrouwen. Net zo goed kijkt diegene naar elementen waarin hij geneigd is goedgelovig te zijn en daarmee tot een naïef vertrouwen te vervallen.

Gezondheid is dynamisch De ervaring laat zien dat iemand bij voortduring wisselt van een gezond stadium naar een ziektestadium. Het is juist door ongemak, beperking en/of pijn dat we gestimuleerd worden te zoeken naar een betere aanpassing. Het is de continue zoektocht naar harmonie. In medisch jargon: het zoeken naar homeostase.
Voor uw gezondheid is het het beste wanneer u niet verder vervalt dan in het tweede, maximaal het derde psychische ziektestadium.