Healing

Energie-therapie Energie-therapie zoals o.a. healing levert veel gezondheidswinst op. Het verbetert onder andere de immuniteit, verlaagt pijn, stress en vermindert angst. Wat nog niet duidelijk is, is hoe het kan dat energie-therapie werkt. Er zijn verschillende hypotheses, maar het echte wetenschappelijke bewijs ervoor is nog onduidelijk.

Het zal slechts een kwestie een van tijd zijn, voordat het antwoord duidelijker wordt. Tot die tijd hoef je gelukkig niet te wachten om er toch profijt van te hebben. Wetenschappelijke studies over 'het veld' Wil je graag meer weten van de wetenschappelijke studies? Een goed boek -voor de ‘leek’ geschreven- is van wetenschapsjournaliste Lynne McTaggart ‘Het veld’. Uitgebreid doet zij verslag van diverse internationale wetenschappers. Achterin heeft zij een indrukwekkende hoeveelheid bladzijden opgenomen voor literatuuropgaven en noten.

Hetzelfde geldt voor haar boek ‘Het intentie-experiment (beide boeken uitgegeven bij Ankh Hermes). In het tijdschrift ‘Medisch dossier’ (nr 8 2008) staat ook een boekend artikel, compleet met referenties. Titel van het artikel is ‘Helende handen’ (zie ook onderaan).Wat is Energie-therapie (healing)?
Dit is het inwerken op je chakra’s en aura door healing. Het doel is je energiekanalen zo optimaal mogelijk te laten functioneren.  Vergelijkbaar met accupunctuur, maar dan zonder naalden. Dat kan op verschillende manieren. Je kunt dit zelf doen door langdurige meditaties, zorgvuldige zelfbeschouwing, juiste voeding en juiste lichaamsoefeningen.

Tijdens moeilijke omstandigheden is het makkelijker om de chakra’s te laten verzorgen door mijn healingtechnieken. Zo komt je energiesysteem sneller in balans en daarmee kun je ook moeilijke omstandigheden beter aan. Waaruit bestaat een healing? Tijdens een behandeling worden verschillende onderdelen gecontroleerd: 

 • Schoonmaken
  Jouw chakra’s worden o.a. schoongemaakt. Dat reinigen kun je zien als het losweken van oude fysieke, emotionele of mentale ervaringen. Ervaringen die -om psychologische redenen- nog aan je kleven. Je kunt dit het beste opvatten als de resonanties van die gebeurtenissen. Vooral onaangename herinneringen kunnen jarenlang in de psyche aanwezig blijven. Denk maar aan voorvallen die je opnieuw eraan doen herinneren, geuren, smaken of andere lichamelijke (zintuigelijke) belevingen, dromen, tegenslag etc. Dat alles kan dezelfde trilling, dezelfde resonantie, dragen waardoor je verleden zogenaamd ‘opeens’ weer actief wordt in het heden. Dit zorgt voor extra energie-verlies. Want je vecht dan even op twee fronten: je verleden en het heden.
 • Grootte van de chakra's bijstellen
  De grootte van de chakra’s worden bijgesteld. Een chakra dat bijvoorbeeld te groot is kun je vergelijken met een voordeur die wijd open staat. Iedereen -ook ongewenst bezoek- kan zomaar naar binnen. Bij een chakra uit zich dat doordat de kenmerken van dat chakra overdreven vaak gebruikt worden. Bij het tweede chakra kun je te emotioneel worden, of je overdreven aanpassen. Of bij het hartchakra sta je te veel klaar voor anderen. Meer dan gezond voor je is. Te klein werkende chakra’s geven ook problemen.
 • Verbindingen controleren
  De verbindingen tussen de chakra’s onderling worden gecontroleerd en zonodig aangepast. Goede verbindingen helpen je de fysieke, emotionele en mentale informatie die bij dat chakra horen op de juiste wijze verwerken. Logisch kunnen nadenken (3e chakra) en kleine gevoelnuances voelen (2e chakra) zorgen dat je goed kunt opmerken (5e en 6e chakra) wat iemand écht tegen je zegt. Smoesjes, leugentjes om bestwil, achtergehouden informatie, onwaarheden, onechtheid etc. vallen je daarmee eerder op.
 • Auralagen
  De auralagen worden nagegaan en waar nodig bijgesteld. Een onjuist afgerond psychisch (emotioneel) proces zorgt er voor dat jouw auralagen maar voor een deel gevoed raken. Dat maakt je kwetsbaarder. Voor stress, maar ook in het opvangen van nare of veeleisende situaties. Volle en soepel bewegende auralagen houden je fit en veerkrachtig.

Wat merk je van chakra-healing? Wat de meeste mensen opvalt is dat ze door deze therapie een diepe, aangename rust over zich voelen komen. Alsof ze met vakantie zijn geweest en diep zijn uitgerust. Het is niet makkelijk om de effecten goed te beschrijven. Omschrijvingen die cliënten geven variëren van ‘ik voel me meer mezelf’, ‘ik raak emotioneel minder snel uit balans, ‘ik voel eindelijk weer harmonie van binnen’, 'ik voel me een stuk energieker', 'ik heb veel minder fysieke klachten door innerlijke rust' .Niet bij iedereen vallen de effecten van chakra-behandelingen direct op. Bij sommigen duurt het even voordat ze merken hoe het precies uitwerkt. Ze merken soms het effect pas als ze ánders reageren dan daarvoor. Zo kunnen ze nadat een gestresste situatie voorbij is plots merken, dat ze er veel makkelijker mee om kunnen gaan dan daarvoor.

Mensen die al een scherp waarnemingsvermogen hebben kunnen veel meer effecten omschrijven. Ze voelen welke chakra's wanneer geactiveerd en bijgesteld worden. En ze voelen daar direct de effecten van.
Wat chakra-therapie vooral doet is positief inwerken op gevoelens van zelfvertrouwen, eigenwaarde en veiligheid (dus angstverminderend).

Verschil healing en reading Een chakra-healing bestaat uit een kort inleidend gesprek en de healing zelf. Daarbij worden tijdens de healing de hierboven genoemde punten meegenomen. Tijdens een healing -dus het veranderen en bijstellen van je energie- komt er informatie naar voren hoe je in het leven staat en situaties en mensen benadert. Dit gebeurt via de bewegingen van de energie van de auralagen en de chakra's.

Deze energiebewegingen kan ik duiden; energetisch en psychologisch. Naast de healing zelf, is het kunnen duiden welke psychologische betekenissen aan de energertische bewegingen gekoppeld kunnen worden, mijn specialiteit. Dit duiden kun je zien als het 'lezen van de energie', ook wel reading genoemd. Een reading valt niet binnen het bestek van een healing. Kennismaking met healingWil je eens kennis maken met een healing? Ik heb ook een kennismakingshealing van 1 uur voor € 50,00.Reading verslagMijn advies is om een readingverslag pas ná de healing te doen. Zo blijf je gevoelsmatiger meer in contact met de veranderde samenstelling van je energie. Een reading activeert namelijk meer je mentale aspecten. Vandaar dat ik deze twee zelden combineer.  Mede omdat ik de energie-bewegingen naast energetisch ook psychologisch verklaar.

Deze reading kan ook telefonisch. De duur hangt af van de hoeveelheid vragen die een duiding oproept. Het kan variëren tussen 0h15 en 1h.
Op verzoek verwerk ik de reading tot een schriftelijk verslag. Uitwerking daarvan varieëert tussen de 1h en 1h30.

Nalezen in mijn boek 'Ik voel (n)iets voor verandering  Lees meer over de chakra's, de psychologische benaderingen en de therapie-invloeden in het boek 'Ik voel (n)iets voor verandering'. Er is een speciaal hoofdstuk geschreven over wat je als cliënt van een chakra-therapie kan waarnemen. Lees ook hoofdstukken in de Gottswaal Bibliotheek. Meditatie cd's Er zijn 11 meditatie cd's beschikbaar. Je vindt deze bij het onderdeel Publicaties. Zodra je linksboven de 'Soorten' op cd kiest, zie je in een keer alle cd's.

Tessa Gottschal heeft speciale meditatie cd's gemaakt die de healing versterken.