Gifstoffen & Gezondheid

De Uitputting VoorbijLees meer over het krijgen en behouden van immuniteit in ons boek "De Uitputting Voorbij".

Homotoxicologie betekent uit het Grieks vertaald: de kennis of leer van de stoffen die giftig zijn voor de mens. Centraal staat de invloed die een gifstof (homotoxine) of een vergiftigende gedachte of emotie heeft. De manier waarop u met een gifstof omgaat bepaalt of ziekte zich ontwikkelt.

Gifstoffen en/of vergiftigende gedachten of gevoelens die direct weer worden uitgescheiden of op de juiste wijze worden verwerkt zijn niet kwaadaardig. Lukt dit niet dan kan op korte of lange termijn het vernietigende werk beginnen. De mate van invloed wordt bepaald door: de gifstof, de negatieve gedachte of het negatieve gevoel en natuurlijk speelt de inwerktijd, de dosis en de ontvankelijkheid een rol.

Er zijn gifstoffen die van buiten en die van binnen komen. Voorbeelden van gifstoffen van buiten zijn: zware metalen die via het grondwater in het drinkwater komen, additieven (kleur- smaak-, conserveringsmiddelen) in de voeding, luchtverontreiniging in de vorm van benzinedampen e.d. Gifstoffen van binnenuit zijn bijvoorbeeld schadelijke stoffen die ontstaan in de darmen bij een onvolledige vertering, stoffen die onvolledig door de lever worden omgezet in een wateroplosbare stof en vervolgens door de nieren horen te worden uitgescheiden.

Ook stoffen die het lichaam zelf aanmaakt om goed te kunnen functioneren kunnen bij een overproductie gifstoffen worden. Een voorbeeld is het hormoon cortisol die bij overproductie vergiftigende negatieve acties onderneemt. Een tekort aan gifstofneutraliserende stoffen zoals selenium, vit E en andere nutriënten uit de voeding geven uiteindelijk ook een ophoping van giffen in het lichaam. Wat is er aan te doen?

Er zijn diverse mogelijkheden:

1. De gifstof draineren (uitscheiden met behulp van speciale homeopathische middelen, gemmotherapie, kruiden, heetwaterkuur met gember e.d) 
2. Neutraliserende en voedende stoffen inzetten zoals vitaminen, mineralen, verzuren, sporenelementen, oligotherapie. 
3. Flink bewegen en/of naar de sauna waardoor de stoffen uitgezweet kunnen worden. 
4. Massages zodat de stoffen uit de bindweefsels loskomen. 
5. Ontspannen door middel van meditaties waardoor bijvoorbeeld een hormoonverandering (zoals cortisolverlaging) plaatsvindt. Dit zorgt ervoor dat het lichaam uit zichzelf de gifstof eruitwerkt. 
6. Specifieke voedingsmiddelen inzetten die orgaansystemen ondersteunen die gifstoffen onschadelijk maken en uitscheiden (bijvoorbeeld speciale groentesapmixen) 
7. Psychische versterkingsmethodieken gebruiken die ontspanning geven en minder negatieve gedachten en emoties oproepen. 
8. Emotionele en mentale reinigingsmethoden toepassen waarmee belastende gedachten en emoties geneutraliseerd kunnen worden.
Is gezondheid ‘vrij van symptomen’ zijn? Vrij van symptomen zijn is niet hetzelfde als vrij zijn van gifstoffen. Zeker tegenwoordig met de enorme toename aan gifstoffen. Het Kyoto-verdrag laat zien dat er geen haast gemaakt wordt met het stopzetten van vervuiling. Het zelfreinigend vermogen van de aarde én dat van het lichaam staat onder druk.

De lichaamsappen worden ‘stille wateren met vervuilde gronden’ en de vloeistofrijke weefsels met hun eigen cruise control namelijk het zogenaamde MALT (Mucosal Associated Lymfoid Tissue) systeem wordt ziek. MALT (een lichaamscontrole via o.a. slijmvliezen, huid, bloed, lymfe) bestaat uit twee systemen: het BALT (het longgebied: Bronchial Associated Lymfoid Tissue) en het GALT (het darmgebied: Gut Associated Lymfoid Tissue).
Als deze vervuild raken dan wordt het lozen via de huid, door hoesten of de darmen steeds moeilijker.

Vrij vertaald kunnen we zeggen dat de aarde zich ‘ontgift’ (zich ontdoet van afvalstoffen) via klimatologische veranderingen, vulkaanuitbarstingen, aardbevingen e.d. Mensen ontgiften ook steeds heftiger. We zien dit terug in de griepepidemieën, het bronchiaal astma, allergieën, hooikoorts, eczeem, darmklachten (o.a. prikkelbaar darmsyndroom), chronische bijholten ontsteking, woede uitbarstingen en agressie.

Literatuur en links

Meer over ons zelfzorgmodel in ons boek: ‘'t Went zo'n element

Lees meer over het krijgen en behouden van immuniteit in ons boek "De Uitputting Voorbij".