Ziektestadia volgens dr. Reckeweg

‘Ziekte verschijnt niet uit het niets.’, aldus een uitspraak van de Duitse wetenschapper Dr. Reckeweg . Hij introduceerde in 1952 het idee om lichamelijk ziekteverloop in zes stadia te schetsen. Wat zijn de voordelen van het werken met de ideeën van dr. Reckeweg? Dankzij zijn redenatie en zijn onderzoeken die dit bevestigen beseffen we meer dat ziekte zich ontwikkelt. Zijn idee van de ziektestadia stimuleert om attenter te worden op vroege signalen. Grijpt u snel in de verschijnselen zoals deze staan in zijn eerste ziektestadium dan voorkomt u dat ziekte zich dieper in het lichaam nestelt. Uw preventiemogelijkheden nemen daarmee toe. Zie ook ons gratis brochure; 'Ziekte voorkomen door beter op te letten' (webshop). De zes ziektestadia van Reckeweg Dankzij dr. Reckeweg’s gedachtegoed kunnen we beter de gelaagdheden van een ziekte constateren. Iemand kan succesvol een niersteen- of galsteenaanval voorkomen, dan nog moet er in de diepte meer gedaan worden om het lichaam in staat te stellen nieuwe ‘versteende gifstoffenvorming’ het hoofd te bieden. De zes ziektestadia van dr. Reckeweg laten bijvoorbeeld zien dat steenvorming komt door een verminderde ontgiftingscapaciteit. Wordt dit niet verbeterd dan komt de steenvorming gemakkelijk weer terug.
Vier belangrijke factoren Dr. Reckeweg merkte destijds dat er vier factoren zijn die bepalen in hoeverre uw immuniteit aangetast wordt. Weet u dat diezelfde vier factoren ook gelden voor psychische gezondheid? Namelijk:

  • De gifstof zelf. In geval van psychische gifstoffen kan gedacht worden aan giftige of onverwerkte, of onvoldoende verwerkte gedachten en gevoelens, opmerkingen, gebeurtenissen e.d.
  • De inwerkingstijd ervan.
  • De dosis ervan.
  • Iemands ontvankelijkheid ervoor.