Constituties: ken uzelf !

In onze praktijk speelt de constitutie een grote rol. Maar wat is dat?
Uw constitutie is het geheel van uw lichamelijke en geestelijke eigenschappen. Meestal praten we over iemands aanleg. Iemand heeft aanleg voor wiskunde, muziek, zwaarmoedigheid, of aanleg om dik te worden etc.

Volgens het huidige genenonderzoek kunnen we in de toekomst nog meer gaan voorspellen, zoals een aanleg voor ziekten. De vraag ontstaat dan: bent u alleen een optelsom van genen? U en wij hebben één zekerheid en dat is dat alles zal veranderen. Als we dan bewust willen veranderen, waarom zouden de genen daarin niet meegaan? Door voedings- en leefgewoonten, gedachten en gevoelens te veranderen, emoties om te zetten etc. kunnen opgeslagen ziektecodes in de genen wijzigen. In negatieve zin, dus waarom zou dat ook niet in positieve zin kunnen?

Zoals de aanleg voor muziek niet opbloeit in een kantoorbaan zo zorgt de hele dag op uw kantoorstoel zitten uiteindelijk voor overgewicht, ook al heeft u er geen aanleg voor. Hetzelfde voorbeeld geldt voor een zwakke plant. Deze kan in aanleg sterker worden door het te verkassen, mest te geven en goed te verzorgen. Een sterke plant kan verpieteren door op de tocht te staan, nauwelijks water te krijgen en verkeerd te worden gesnoeid. Dit principe gaat voor mensen ook op. Vandaar dat we zorgvuldig kijken welke constitutie u heeft, hoe daarmee bent omgegaan en hoe u er het meest optimale uit kunt halen. Drie verschillende soorten constituties De constitutie van ieder mens is gebaseerd op een bepaalde relatie van drie fundamentele en vitale energieën, ook wel 'dosha’s' genoemd. Deze zijn bekend onder de Sanskrietnamen Vata, Pitta en Kapha. Elk van deze drie dosha's heeft een relatie met een combinatie van 5 elementen. Vata staat gelijk aan het lucht / etherelement, Pitta aan het vuurelement en Kapha aan het aarde / waterelement. Meer over elementen kunt u hier lezen.

Het idee van constituties en de benaming is afkomstig uit de Ayurveda, de geneeskunst die al eeuwen in India wordt beoefend. De Ayurveda benadrukt dat iedereen geboren wordt met een volstrekt individuele constitutie. Deze constitutie is een vast gegeven en bepaalt het vermogen voor gezondheid en de manier waarop iemand reageert op omstandigheden, situaties en mensen. Door te letten op de constitutie kan een gezondheidsevenwicht hersteld worden. Het betekent ook dat als iemand geen acht slaat op zijn constitutie dit uiteindelijk resulteert in ziekte.

De drie dosha’s zitten in elk mens, maar bij de één is het lucht / etherelement sterker, bij de ander het vuurelement en bij weer een ander het aarde / waterelement. Soms is een tweede dosha ook sterk aanwezig en dan spreek je bijvoorbeeld over Vata-Pitta of Kapha-Vata. Oftewel over een lucht/ether- en vuurelementoverheersing of een aarde/water- en lucht/etherelementoverheersing. De meest dominante dosha wordt het eerst genoemd. Het komt weinig voor dat de drie dosha’s in gelijke mate aanwezig zijn. De meeste mensen hebben zoals dat heet een dubbelconstitutie. Zo kan iemand met een Vata-constitutie zijn Vata (lucht/etherelement) in balans hebben, maar een te hoge of te lage Pitta (vuurelement) hebben. Het is dus van belang dat de dosha’s in balans zijn. De drie dosha's in ons zelfzorgmodel: Herten, Tijgers en Olifanten In onze praktijk hebben we de drie dosha's een Nederlandse naam gegeven, die gemakkelijker te onthouden is en een goed beeld geeft van de eigenschappen van de drie typen constituties. Vata (het lucht/etherelement) noemen we 'Hert', Pitta (het vuurelement) noemen we 'Tijger', en Kapha (het aarde/waterelement) noemen we 'Olifant'.

het boek 't Went, zo'n element'U kunt hier alles over lezen in ons boek ‘t Went, zo’n element’. Hoe weet u welke constitutie u heeft? U kunt een idee krijgen van uw constitutie door onze online constitutie-test te doen. Deze test bestaat uit 34 vragen, die u naar eer en geweten beantwoordt. De uitslag bestaat uit drie percentages voor de drie typen constituties.

Doe de constitutietest
Met onze online constitutie-test kunt u zelf uw constitutie bepalen. De test bestaat uit 34 vragen die u in ongeveer 15 minuten kunt beantwoorden.
Over elementen
Wij zien de elementenleer als basis. De elementen lucht, ether, vuur, aarde en water zien we in diverse verhoudingen terug in de constitutie. Raakt de verhouding van die elementen binnen de constitutie uit balans dan leidt dit tot fysieke en psychische verstoringen.
Over de Ayurveda
De Ayurveda benadrukt dat iedereen geboren wordt met een volstrekt individuele constitutie. Dit is een vast gegeven dat de persoonlijke basis vormt voor gezondheid.
Constitutie Info
Hier vindt je de Constitutie Nieuwsbrieven die je vrijuit kunt downloaden.