Onze aanpak en begeleiding

Hulpverlener en hulpvrager zien wij als een team. We adviseren, informeren en helpen te motiveren. U bent de uitvoerende partij.
We kijken naar uw klacht(en) in de breedte en de diepte We bespreken met u onze visie en koers van aanpak. Daarbij is uw eigen inzicht over uw klacht(en) voor ons van grote betekenis. Samen komen we dan tot een stappenplan. U gaat aan de slag en meldt uw ervaringen terug. We overleggen opnieuw en stellen samen uw programma bij.
We geven inzicht in het mogelijk ontstaan van de klacht(en). U krijgt advies wat u zelf kunt doen om deze te laten verminderen of verdwijnen. Daarmee krijgt u op den duur een gezonde onafhankelijkheid. U krijgt opnieuw vertrouwen in het zelfherstellende vermogen van uw lichaam en geest. Dankzij de vele uitleg voorkomt u terugval want u heeft geleerd uw balans zelf te behouden of te herstellen.
Verandering op gang brengenVanuit onze vakkennis proberen we een verandering op gang te brengen. Verandering gaat vaak gepaard met verzet en dat is goed. Daarmee komt niet alleen het doel-uw klacht/en- maar ook het proces -hoe u omgaat met uw klacht/en- centraal te staan.
ZelfwerkzaamheidWe realiseren ons terdege dat het niet in onze macht ligt u beter te maken. Zoals in elk team zijn de teamleden van elkaar afhankelijk. Wij verzekeren u van onze inzet. Deze bestaat er ook uit dat we veel tijd besteden aan bijscholing en het op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen. Uw inzet is de mate van zelfwerkzaamheid. Als goede teamleden stemmen wij ons daarop af. Zo komen we tot het voor u meest haalbare resultaat.

Behandeling
De basis waar vanuit we een klacht benaderen kent enkele vaste onderdelen. Deze vaste onderdelen helpen om zoveel mogelijk een helder inzicht in het ontstaan en verloop van uw klachten te krijgen.
Aandachtsgebieden
Als u zich bij ons aanmeldt met de vraag Hoe kan ik de balans weer herstellen? dan nemen we diverse gebieden onder de loep, zoals onder andere uw levensverhaal, uw constitutie en uw conditie.
Wie doet wat?
In de Gottswaal praktijk zijn de taken verdeeld.
Tessa Gottschal begeleidt mensen hoofdzakelijk met de psychische, emotionele en energetische vraagstukken en Marijke de Waal Malefijt met de fysieke en voedingsgerelateerde.
Consulten
Bij een eerste orinterend consult wordt het door u vooraf ingeleverde medisch dossier, de klachtenregistratie en uw uitslag van de constitutietest besproken. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden, eventuele aanvullende onderzoeken en een inschatting van de kosten.
Uw voorbereiding thuis
Thuis kunt u veel al voorbereiden. We geven u een viertal aanwijzingen.