(telefonische) vervolgconsult(en)

Het vervolgconsult(en) volgt meestal na 6 tot 8 weken tegen dezelfde tarieven. Dit kan als u van ver komt ook telefonisch of via Facetime gedaan worden. De meeste mensen die mij de afgelopen 41 jaar geconsulteerd hebben komen uit heel Nederland en buitenland. E-health en telefonische consulten worden in principe door diverse zorgverzekeraars (nog) niet vergoed.Ik kan me voorstellen dat het vervelend is om te reizen als u zich erg vermoeid en ziek voelt. Gelukkig heb ik een vak dat heel goed telefonisch te doen is. Ook bij uitgebreide vragen die soms een uur kunnen duren kan dit met gemak, want ik heb een speciale consult lijn die op afspraak gaat, zodat de praktijklijn niet bezet is.
Het vervolgconsult(en) bij Marijke de Waal Malefijt Onder het vervolgconsult vallen de volgende twee punten:
1. Bestudering van de vóóraf digitaal of per post ingeleverde gegevens (zoals uw evaluatie rapportage, uw 2e klachtenregistratieformulier, uw middelenschema). Normaal gesproken neemt de bestudering van deze gegevens 30 minuten in beslag, afhankelijk van de gecompliceerdheid en hoeveelheid te bestuderen gegevens (tarief; indirecte tijd).

2. Bespreking met u van deze, twee dagen voorafgaand aan het vervolgconsult gestuurde, bevindingen en het stellen van aanvullende vragen naar aanleiding van uw toegezonden gegevens. In het gesprek worden adviezen (indien nodig met digitale adviezen en tips), bijstellingen, nadere uitleg/toelichting, etc, gegeven. Afhankelijk van de gecompliceerdheid van uw ziektebeeld varieert dit vervolggesprek tussen de 30, 60 of 90 minuten (tarief directe tijd).

Nawerkzaamheden worden berekend (tarief indirecte tijd) De volgende na-werkzaamheden vallen niet onder het vervolgconsult en worden dus berekend: digitaal uitwerken van de vervolgbehandeling met de bijhorende adviezen, middelen (met bijsluiters), etc. De benodigde tijd is 15-30-60 minuten afhankelijk van de gecompliceerdheid, literatuurstudie, naslagwerk, opvragen van gegevens en overleg met derden etc (tarief indirecte tijd).Mailvragen/ E-consulting worden berekend (tarief indirecte tijd)U kunt ons na uw consult mailen met vragen. Afhankelijk van de hoeveelheid vragen zijn de kosten van de beantwoording: 15-30-45-60 minuten (tarief: indirecte tijd). Let erop dat het beantwoorden van open vragen (bijvoorbeeld: hoe kan het dat? Wat is dysbiose?) meer tijd kost dan gesloten vragen (bijvoorbeeld: kan ik sardines bij de lunch of het diner nemen?). De meest verzekeringen vergoeden (nog) geen E-consulting. Dus voor uitgebreidde vragen kunt u beter een afspraak maken.
Telefonische spreekuren: de praktijklijn (maandag t/m donderdag 9.00-9.30)Spoedvragen op de praktijklijn; 0226-321288, die niet langer duren dan 5 minuten zijn gratis. Vragen kunnen gesteld worden in de ochtendspreekuren van maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 9.30.
Telefonisch consult; de speciale consultlijn op afspraak Zijn er vragen die meer tijd kosten, dan kan er een consult op locatie of  'telefonisch consult' gemaakt worden. U krijgt dan een speciaal telefoonnummer op afspraak (de consultlijn) waar u op de afgesproken dag en tijd ons kunt bellen.

Telefonische artsen/ therapeuten: de speciale therapeutenoverleglijn Huisartsen, specialisten of andere therapeuten waar u onder behandeling bent, kunnen altijd met ons overleggen in kantooruren op de speciale 'artsen/therapeuten overleglijn'. Het nummer van deze overleg lijn zullen we u indien nodig dan laten weten.