Psycho- Neuro- Endocriene effecten van meditatie

Een van de mogelijkheden in onze praktijk is het volgen van een programma dat chique gezegd 'Psycho-Neuro-Endocriene' Meditatie heet. Speciaal ontwikkelde meditaties die het emotionele en mentale beleven (Psycho) beïnvloeden, het zenuwstelsel (Neuro) en het hormoonstelstel (Endocrien).
U leert meerdere meditatietechnieken en ervaart met healingen wat het verschil is tussen diverse energie-niveau’s. Hun verschillen in sterkte en stabiliteit. Bij verschilende 'energie-niveau's' moet u denken aan verschillende emotionele en mentale houdingen waarmee u op situaties kunt reageren.

Adaptogene capaciteitDeze speciale meditaties werken als een 'adaptogeen'. Dit betekent dat het een manier is om lichaam en geest zich snel te laten aanpassen aan hoge eisen en stressvolle situaties. Beide komen veel voor in deze tijd en het is beter voor uw gezondheid dat u dat goed daartegen bestand bent.

De meditaties zijn een speciale training om zelf onder andere uw:

 • stresshormonen te verlagen (zoals cortisol)
 • de bloedglucose te reguleren;
 • de hypofyse- hypothalamus - bijnier hormoon as te reguleren;
 • de slaapkwaliteit te verbeteren;
 • uw spierspanningen te verlagen;
 • uw zenuwstelsel tot rust te brengen;
 • spanningen op het middenrif te verminderen waardoor u dieper kunt doorademen;
 • concentratie en focuskracht te vergroten;
 • hersengolf-activiteit in positieve zin te beïnvloeden;
 • uw neurotransmitters (waaronder serotonine)te reguleren;
 • regulatie van de hartslag (bloeddruk);
 • vrouwelijke (menstruatie- en overgangsklachten) en mannelijke hormoonbalans te reguleren;
 • lactaat (verzuring) te verlagen;
 • vrije radicaal vorming te verlagen;
 • DHEA (bijnierhormoon) te verhogen.

Daarnaast helpen deze meditatievormen: 

 • onaangename gebeurtenissen uit het verleden te verwerken;
 • de mentale vermogens te versterken;
 • disfunctionele gewoonten te doorbreken waaronder: eetbuien, obsessief gedrag, destructief gedrag (teveel eten, teveel drinken, te hard werken)vermoeidheid te verminderen;
 • stemmingswisselingen (somberheid, depressieve gevoelens, nervositeit, geïrriteerdheid, agressie, opvliegendheid, labiliteit) te verminderen;
 • acceptatie te bevorderen van wie je bent, wat je hebt.(geluksgevoel te krijgen);
 • bij gedachtebeheersing;
 • bij gevoelsdifferentiatie;
 • inzicht te bevorderen op emotioneel- psychisch – en sociaal gebied;
 • tegen zwaarmoedigheid en ontevredenheid;
 • angst te verminderen.

Dit alles bevordert uw gezondheid, uw welbevinden en uw prestaties.

Even technisch worden ... Het is bekend dat de weerstand tegen stress afhankelijk is van de mate waarin iemand kan voldoen aan de eisen die hem of haar gesteld worden. Dit belangrijke mechanisme wordt bestuurd door het sympathische zenuwstelsel en haar chemische boodschappers: de catecholaminen (epinefrine norepinefrine). Het sympathische zenuwstelsel staat onder controle van de hypothalamus: een klein, maar krachtig deel van de hersenen. Het belangrijkste hormoon dat door de hypothalamus wordt afgescheiden is het ACTH (adrenocorticotroop hormoon), dat de bijnieren aanstuurt en de weerstand tegen toxines (gifstoffen) verhoogt. Met de door Tessa ontwikkelde meditatiemethoden oefent u heel bewust invloed uit op dit sympatische zenuwstelsel.

Stress zorgt voor verschillende lichamelijke reacties Zo wordt bijvoorbeeld als reactie op stress extra bloed naar de spieren gestuurd, de bloeddruk stijgt hierdoor. De bloedglucosespiegel stijgt, de leveractiviteit wordt verhoogd en er worden beschermende stoffen afgescheiden. Verder wordt de spijsvertering onderdrukt en vindt er aanmaak van diverse stoffen (enkefalinen) in de hersenen plaats. Ook de bijnieren hebben het te verduren door het veelvuldig afgeven van (anti)stresshormonen. Lees meer over de gevaarlijke werking van stresshormonen in het artikel Cortisol, het meester stresshormoon. De bijwerkingen van al deze acties door het lichaam -vooral op langere termijn- zijn onder andere:
- lichamelijke- en geestelijke uitputting,
- een wisselende bloedsuikerspiegel,
- hormoonstoornissen,
- gewichtsproblemen,
- zwaarmoedigheid, depressiviteit,
- slaapstoornissen,
- verteringsstoornissen,
- hart- en vaataandoeningen en
- onderdrukking van het immuunsysteem. (Stress verlaagt de T-celreacties en het interleukine-1 gehalte. De door de bijnieren afgegeven glucocorticosteroïden hebben tijdens stress niet alleen uitwerking op de bloedglucosespiegel, maar blokkeren ook de activiteit van interleukine-2 en IFN-4 (interferon); belangrijke stoffen in de immuunrespons (reguleren o.a. de aanmaak en activiteit van witte bloedcellen). Biofotonen: vitaliteit en ‘verlicht’ zijn? Professor Fritz Albert Popp en medewerkers hebben via hun studies aangetoond dat veel biologische systemen in staat zijn om elektromagnetische golven zoals zonlicht te produceren, te ontvangen en op te slaan. Alle levende organismen – ook de mens – geven als het ware licht door het uitzenden van lichtpakketjes (biofotonen genoemd) met een golflengte tussen 200 tot 800 nanometer. Zo komen gegevens en ervaringen uit de serie ‘Startrek’ steeds dichter bij. Chemie en energie Voedsel heeft naast de chemische samenstelling ook nog een energetisch aspect. Popp heeft aangetoond dat voedsel energie (in de vorm van biofotonen= kleine energiepakketjes) uit zonlicht opneemt. Hoe meer lichtenergie het voedsel kan opnemen des te voedzamer het is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij bij biologisch-dynamische geteelde voeding en zongerijpte vruchten. Biologisch dynamisch eten loont Mensen die deze ‘lichtrijke’ voedingspakket eten wordt gevoed met vitale energie. Voor het lichaam geldt dan hoe meer lichtenergie het kan opslaan uit zonlicht en voedsel, des te krachtiger het elektromagnetische veld en des te meer energie er beschikbaar is voor genezingsprocessen en het behoud van een goede gezondheid. Frequentiegebieden

0,5 – 4,0 Hz Onder- en onbewuste condities
0,5 – 0,9 Hz Indicatie van allergie en slaapkwaliteit
1,0 – 1,9 Hz Slaapkwaliteit
2,0 – 2,9 Hz Concentratie, focuskracht en geheugen
3,0 Hz Somberheid, onvrede, depressiviteit
3,0 – 3,9 Hz Depressie en (voedsel)allergie
4,0 – 8,0 Hz: Creativiteit, artistieke- en intellectuele denkprocessen
4,0 – 5,0 Hz Endorfine /enkefeline activiteit (biochemische processen)
5,0 – 7,0 Hz Hormonale activiteit (biochemische processen)
7,0 – 9,0 Hz Hormonale (complexe feedback) activiteit, allergie (biochemische processen)
9,0 – 13,0 Hz Stressgerelateerde problemen, spierspanning, hormonale activiteit
9,0 – 10,0 Hz Klachten die met stress te maken hebben
10,0 – 10,9 Hz Spierspanningen
11,0 – 13,0 Hz  Circadiane ritmes, hormonale (complexe ) activiteit
12,0 Hz Lichtgevoeligheid, Epifyse (pijnappelklier die o.a. melatonine produceert), Circadiane ritmes, Jetlag

De training Hoeveel trainingen van de 'psycho-neuro-endocriene meditaties' nodig zijn varieert sterk per persoon. Het varieert tussen de  3 en 7 sessies van 1h30. De training bestaat uit: 

 • Oefensessies met Tessa Gottschal (30 jaar ervaring in diverse vormen van meditatietechnieken).
 • Oefeningen voor thuis. 
 • Leesmateriaal om inzicht te verschaffen in het hoe en waarom van deze meditatievorm. Deze bestaan uit de boeken ‘Ik ben van gisteren’ (door Tessa Gottschal) en ’t Went zo’n element (door Tessa Gottschal en Marijke de Waal Malefijt).
 • Begeleiding online en per telefoon (o.a. naar aanleiding van de meegekregen opdrachten en de oefeningen voor thuis). 
 • Healingsessies. Healing is een energetische behandeling waarbij met magnetiserende, strijkachtige en draaiende bewegingen van de handen de diverse zenuwknooppunten die het hormoonsysteem reguleren worden beïnvloed. De handen bevinden zich ongeveer 10 tot 15 cm boven het lichaam. De zenuwknooppunten zijn ook verbonden met de chakra’s. De plexus coccygeus met het eerste chakra, de ganglion spinale sacrale met het tweede, de plexus coeliactus met het derde, de plexus pulmonalis en caridiacus met het vierde, de plexus pharyngeus met het vijfde, de plexus caroticus met het zesde en de plexus cerebrale cortex met het zevende. De handen brengen met hun energetische ‘straling’ de zenuwknooppunten (chakra’s) weer in de juiste frequentie.

  Meer hierover is te lezen in het boek Ik voel n/iets voor verandering’. Door het toevoegen van magnetische straling heeft healing ook een opladende werking voor het magnetische veld van het lichaam. Dit magnetische veld wordt onder andere gevoed door biofotonen uit de voeding. Speciale dagelijkse meditaties en de juiste voeding houden dit magnetische veld (uw accu) ’opgeladen’.

De termen van Psycho-Neuro-Endocriene Meditatie De naam van deze meditatievorm staat voor:

Psycho (psychologisch): verwerken en loslaten van negatieve ervaringen en gedachten en verankeren van positieve ervaringen en gedachten.

Neuro (neurologisch): staat voor het zenuwstelsel.

Endocrien (endocrinologisch): staat voor het hormoonstelsel. Door middel van energetische kleuren via visualisaties en healing ingebracht bij de zenuwknooppunten (plexus coccygeus, ganglion spinale sacrale, plexus coeliactus, plexus pulmonalis, plexus caridiacus, plexus pharyngeus, plexus caroticus, cerebrale cortex) behorende bij de diverse endocriene klieren worden de hormoonklieren versterkt waardoor de hormoonbalans hersteld wordt.