Gottswaal heeft geen contract met zorgverzekaars

Zoals de stand van zaken met zorgverzekeraars nu is willen we geen contracten. Wij hebben daar meerdere redenen voor die we graag met u delen.Protocollen gaan voor maatwerk Op dit moment vergoeden veel verzekeringen geen behandelingen die buiten hun eigen opgestelde protocollen vallen. Een tussenoplossing zou zijn, dat zorgverzekeraars een therapie -die achteraf effectief blijkt-  achteraf vergoeden onder het motto ‘wie geneest heeft gelijk’.
Zo’n ‘achteraf’ opstelling biedt meerdere voordelen.
• Het stimuleert de patiënt (u) actief de leefstijl te veranderen. Heel vaak heeft juist die oude leefstijl bijgedragen tot het ontwikkelen van klachten.
• Bovendien komen effectieve behandelingen boven tafel. Zoals orthomoleculaire en homeopathische behandelingen en klinische dietetiek (bepaling van vitaminen, mineralen, vetzuren en aminozuren via bloed en specifieke urine- en ontlastingonderzoeken).

Bespreek het belang hiervan zelf met uw verzekering. Zo stimuleert u hen sneller uw behandelingen die buiten hun protocol vallen te vergoeden.  De beste manier is namelijk dat ze dit telkens van u horen. Tenslotte bent ú hun klant. (Nog) Geen contract Twee belangrijke redenen om op dit moment (nog) geen contracten met een zorgverzekeraar te sluiten zijn:

  1. Iedereen is uniek
    We zien dat ieder mens zijn eigen levensverhaal met zich draagt en daardoor een persoonlijke aanpak verdient. Zoals de huidige contracten aangeboden worden, tasten deze die strikt individuele aanpak aan.
  2. Keuze vrijheid
    Vernieuwing willen wij tijdig kunnen invoeren en het sluiten van een contract met een zorgverzekaar, houd in dat er vooral ‘standaard-oplossingen’ aan u dienen te worden aangeboden. Er moet dan gewerkt worden met vaste protocollen en standaardisaties.

Actuele ontwikkelingen Wij willen met actuele ontwikkelingen meegaan. Vaak zijn dit bewezen ontwikkelingen die in het buitenland al uitgebreid onderzocht zijn en worden toegepast, alleen nog niet in Nederland. Daardoor zijn deze nog niet opgenomen in de Nederlandse verzekeringsprotocollen. Vernieuwingen hierin doorvoeren zijn trage, ‘logge’ processen. Door een contract zouden wij u deze ontwikkelingen moeten ontzeggen.  We zien dus dat een nieuwe behandelingsaanpak vaak niet vergoed wordt. Bovendien is het beleid daarin niet altijd transparant en constateren we dikwijls een willekeur t.a.v. vergoeding voor specifieke behandelingen. Dit alles beperkt uw behandelingsvrijheid. 

Recent nemen ook 'gewone' diëtisten stelling tegen contracten met verzekeringsmaatschappijen. Voor meer info Dietisten in actie tegen contracten zorgverzekeraars Maatwerk  heeft onze voorkeurHoe gemakkelijk het ook zou zijn als er met ‘algemene adviezen’ gewerkt zou kunnen worden. U bent niet ‘standaard’. Algemene adviezen geven tot op zekere hoogte vooruitgang. Als het er echter gaat om uw specifieke klachten en persoonlijke belevenissen, leefstijl en voorkeuren, dan werken standaard adviezen onvoldoende.
Al onze adviezen zijn persoonlijk, op maat voor u gemaakt. De combinaties van toepassingen die wij aanbieden gelden alléén voor u. Wij willen de vrijheid hebben om samen met u te kijken naar wat voor ú geldt en van belang is.