De ideale gezondheid, bestaat dat?

Bestaat er zoiets als de ideale gezondheid? Of de ideale manier om met ziekte om te gaan? Ja en nee. Ja, maar het is slechts een momentopname. En nee, omdat ziekte een zich continue ontwikkelend proces is dat zich niet in één oplossing laat vangen.
Zie hier de boeiende dynamiek tussen gezondheid behouden en gezond omgaan met ziekte.

Desondanks zijn er voldoende maatregelen om gezondheid of ziekte zo optimaal mogelijk te begeleiden. Lees het hierna volgende E-book pdf  Ziekte voorkomen door beter opletten.' Let daarnaast op de volgende vijf zaken:

 1. Ontwikkel waakzaamheid
 2. Doe wat gezond is
 3. Volg uw eigen neus
 4. Zoek de betekenis
 5. Blijf actief


1. Ontwikkel waakzaamheid Oefen elke dag uw oplettendheid, uw waarnemingsvermogen. Ziekte breekt zelden opeens uit. Er is praktisch altijd een aanloop. Leer daarom uw eigen lichaamssignalen herkennen. Uw mentale, emotionele, intuïtieve en spirituele seintjes. 2. Doe wat gezond is Een Japans gezegde zegt ‘Weten en niet handelen is helemaal niet weten’. Het is zo vaak dat je mensen hoort zeggen “Ja, ik weet dat dit niet goed is ....” en vervolgens blijven ze het doen.
Wilt u gezond blijven of worden, ziekte beter kunnen dragen, voorkomen dat een ziekte chronisch wordt? Voer dan ook uit wat u weet dat gezond is. 3. Volg uw eigen neus Gezond blijven en beter worden (of niet zieker worden) wordt gevoed door allerlei informatiestromen. Kennis van ziekte en gezondheid is een aspect. Er is ook uw intuïtie, uw gevoel, ervaring, ideeën. Kort gezegd: uw hoofd én hart.
Naar beide moet u luisteren. Op elk moment dat u zelf wat te berde brengt. En zodra  u raad krijgt van een (zg. deskundige) ander. 4. Zoek de betekenis Er is niets tegen het bestrijden van symptomen. U heeft bijvoorbeeld hoofdpijn en neemt een pijnstiller; afhankelijk van uw keuze een natuurlijke of chemische. Wél dient u stil te staan bij de betekenis van uw klacht, óók al is die door uw ingreep dan weggegaan. Behulpzame vragen hierbij zijn:

 • Wat was het in uw leefwijze, uw leefomstandigheden dat die klacht zich ontwikkelde?
 • Voelde u het al eerder aankomen?
  En zo ja: wat maakte dat u die signalen verwaarloosde? Nog belangrijker: wat gaat u doen om die in het vervolg niet te negeren?
 • Wat betekent het om die specifieke klacht te hebben? Wat is voor u de symbolische betekenis ervan?
 • Meer breder getrokken: wat wil die klacht, dat betrokken lichaamsdeel u zeggen?
 • En als laatste: hoe communiceert u met dat deel in u wat uit balans getrokken is?


Dat laatste onderdeel is het meest fascinerende. Met hart en ziel naar uw eigen innerlijke disbalans luisteren zal u de antwoorden geven. Het is een proces dat tijd en inspanning vraagt en qua tempo niet met de wil kan worden afgedwongen.
Het lijkt misschien vreemd om te doen, maar het is natuurlijker dan u wellicht denkt en raakt hiermee direct aan het laatste onderdeel: 5. Blijf actief Denk actief mee; ook als u bij hulpverleners (arts, therapeut ed) bent. Denk actief door, m.a.w. durf vragen te stellen, met uw eigen inbreng te komen. Accepteer niet dat u in de slachtofferspositie komt of gezet wordt. Van ziekte herstellen -met of zonder hulp- is teamwork. U vormt een team met degenen die u bijstaan. En u vormt innerlijk een team met al die informatiestromen die er zijn, uw gevoel, ervaring, ideeën, ingevingen. In beide teams moet u zelf actief deelnemen.
Citaat uit het dagboek van Etty HillesumWe besluiten dit onderdeel graag met een enkele zinnen. Ze zijn afkomstig van Etty Hillesum, een jonge Joodse vrouw die in dagboeken haar spirituele ontwikkeling beschrijft. Zij is in concentratiekamp Auschwitz overleden.

"Er zijn verschillende manieren om met lijden om te gaan. Je kunt er woest tegenaan schoppen, boos zijn op je lot, je verzetten en je omgeving tot last zijn: dat is een soort ‘actieve passiviteit’. Er is dan weerstand tegen iets dat toch niet te veranderen is, er is ontevredenheid en die slaat je lam.
De andere manier, de kunst van het lijden, is die van ‘passieve activiteit’. Ogenschijnlijk doe je niets anders dan berusten in je lot. Maar door het lijden bewust te accepteren en te dragen, maak je nieuwe krachten in jezelf vrij."