Meditatie bij angsten


Alle meditaties van Tessa Gottschal

2. Een verbeterde angst-tolerantie Weet u dat steeds vaker wetenschappelijk bewezen wordt hoe goed meditatie tegen angsten helpt? Hierdoor krijgen zelfs puur reguliere psychologen en psychotherapeuten bijscholingsprogramma's aangeboden, waarin hun de kunst van meditatie wordt aangeleerd. Alleen wordt het anders omschreven. U hoort of leest over termen als 'Focussen', Mindfulness en 'Mind-control'. In de herziene uitgave van Tessa's boek 'Wil ik wat ik voel' is een uitgebreid hoofdstuk over angst opgenomen. U leest over drie angstniveau's, de invloed van angst op het zenuwstelsel, de amygdala, de bijnieren. Hoe je angst met voeding positief kunt beïnvloeden én er zijn oefeningen ter angstverlaging in opgenomen.

 

Lees hier voor meer achtergronden over Omgaan met angst..
Een ander artikel over angst en de invloed op de hersenen staat in het artikel Angst en de amygdala.Vlak daarnaast vindt u een artikel hoe u door specifieke voedingskeuzes uw hersenen zo kunt beïnvloeden dat u minder angstgevoelig wordt. Dit artikel heet Hersenboodschappers. Welke meditatie cd is geschikt om dit vermogen te leren ontwikkelen?

Natuurlijk kunt u als eerste voor het verlagen van de angstgevoelens mediteren met de cd's Gun jezelf rust,   'Mindfulness' en  'Rust en evenwicht'. Deze zijn bij uitstek geschikt om angstgevoelens, paniekreacties, malende gedachten e.d. stil te leggen. Mede omdat ze expres kort duren, slechts 10 minuten. Toch geven deze 10 minuten meditatie per dag heel veel goede effecten. Al deze effecten kunt u nog eens nalezen op de handleiding van iedere cd.
icon Download hier de gebruiksaanwijzing voor angstverlaging met de cd Rust en Evenwicht.

Lukt het mediteren goed dan is de beste cd hierna, de Neutraliteit, de sterkste energiebescherming'. Deze leert u bij uitstek onder álle omstandigheden uzelf te blijven, uw rust te kunnen bewaren en overzicht over de situatie te houden. Een echt uitmuntende cd hiervoor.

Handleidingen bij de cd's Vergeet niet de handleidingen van de cd's te downloaden. U vindt er veel nuttige informatie aan. Zowel gebruikerstips als de effecten die meditatie opleveren en de achtergronden van de gekozen meditatietechnieken. Meditatie-oefening Dezelfde oefening als die bij de eerder hierbovengenoemde impulsbeheersing staat beschreven kunt u hiervoor gebruiken. Net als de oefening bij Meditatie om moeilijkheden te doorstaan. Natuurlijk zijn ook beeldende oefeningen te gebruiken. Visualisaties waarbij u zich voorstelt dat u ontspannen en vol zelfvertrouwen bent.

Het kan goed dat zijn u leert specifieke chakra’s met elkaar te verbinden. Chakra’s die positief inwerken op uw gevoelens van zekerheid en veiligheid. U kunt hierbij denken aan het eerste chakra, het hartchakra, het kruinchakra, het pilgrimchakra of het overviewchakra. Soms kan het prettig zijn dit te combineren met healingen. Tijdens Chakra-therapie en healing worden onder andere al diverse verbindingen gecontroleerd en eventueel opnieuw gelegd. Daarna is het voor u makkelijker om met meditatie de gunstige reacties daarvan bij te houden.Minder angst door goede voeding Steeds meer onderzoek toont aan dat twee voedingsfactoren kunnen leiden en zorgen voor het in stand blijven van angstgevoelens. Patrick Holford een van Englands top-dieetexperts en de Amerikaanse dr. Jeffrey Bland, wereldwijd bekend staande nutritioneel biochemicus en geregistreerd klinisch laboratorium directeur benadrukken hoe belangrijk een goede suikerstofwisseling óók voor de psyche is.
Suikerstofwisseling en de beruchte ‘sugar blues’
Een goede suikerstofwisseling is de basis voor lichaam én geest om te kunnen functioneren. Afgezien van de lichamelijke klachten zijn de emotionele klachten op een verstoorde suikerstofwisseling heel breed. De een wordt angstig, een ander somber tot depressief en een derde heeft vervelende stemmingswisselingen.
Is uw suikerstofwisseling in orde? Doe op deze site de Harper’s test voor het antwoord daarop. U kunt ook onze klachtenregistratie invullen. Heeft u een eindscore van 100 of hoger, dan spelen suikerstofwisselingsproblemen zeker een rol bij uw psychische klachten!

Angst- en paniekaanvallen door een verborgen allergie
Minder bekend is dat verborgen allergieën tot psychische klachten kunnen leiden. Hoe dit in zijn werk gaat heeft Patrick Holford helder beschreven in zijn boek ‘Hidden food allergies, is what you eat making you ill?’ Angst- en paniekaanvallen zijn mogelijkheden, maar ook depressies, een duffe geest, verwarring, nervositeit, gejaagdheid, concentratiestoornissen. Zelfs een ziektebeeld als schizofrenie kan als oorzaak een verborgen voedingsallergie hebben. Met goede onderzoeken is na te gaan of er bij u sprake is van zo’n diep ontregelende allergie.

 

Creative Commons License
Meditaties bij problemen, angst, onzekerheid of trauma's van Gottswaal vof, Tessa Gottschal is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-Niet-commercieel-Gelijk delen 3.0 Nederland licentie.
Gebaseerd op een werk op www.gottswaal.nl.