Combinatie van Oosterse en Westerse psychologie

Als vooraankondiging van het boek 'Ik voel (n)iets voor verandering' van Tessa Gottschal verscheen het artikel 'Chakra's; Een  brug tussen oosterse en westerse psychologie'  in het programmablad Ohm. Radio en televisie De stichting OHM geeft op radio en televesie aandacht aan relevante ontwikkelingen in de Hindoe-gemeenschap. Onderwerpen kunnen bijvoorbeeld zijn de Bhagavadgita, Ayurveda, Yoga, Chakra's. Het boek van Tessa Gottschal trok de aandacht, mede omdat zij daarin een brug slaat tussen oosterse en westerse psychologie.

Het volledige artikel kunt u hieronder downloaden.