Stress en het Nortridge effect

In Los Angeles viel na een aardbeving een golf aan slachtoffers. Groot was de verbazing toen vlak daarna een tweede golf slachtoffers viel. Deze bleken niét door de aardbeving te zijn veroorzaakt. Het bleek dat stress en angst de veroorzakers waren. Na onderzoek publiceerden twee universiteiten dit als het Northridge-effect in de New England Journal of Medicine.
Het Northridge-effect beschrijft stress en emotie als direct aanwijsbare oorzaak van hart- en vaatziekten. Vergelijkende onderzoeken lijken dit effect te onderschrijven.

Een van de uitgangspunten in de complementaire zorg is dat de psyche een oorzaak kan vormen van allerlei aandoeningen. Het lijkt erop dat het Northridge-effect dit inzicht in de reguliere geneeskunde kan helpen introduceren. De Gottswaal praktijk past al langere tijd theorieën als het Northridge-effect toe. Bij veelgestelde vragen kunt u meer lezen over de effecten op uw gezondheid dankzij meditatie.

Via de links hieronder, kunt u de drie pagina's van het artikel in pdf formaat downloaden. Voor pdf dokumenten heeft u Acrobat Reader nodig.