De zes psychische ziektestadia

Ik voel (n)iets voor verandering van Tessa Gottschal

Onderaan staat het schema met de zes psychische ziektestadia, dat u kunt downloaden. Met opzet is bij de psychische ziektestadia een gezond stadium geplaatst. Dat toont aan dat gezondheid en het voorkómen van fysieke of geestelijke achteruitgang dynamische processen zijn. Iedereen krijgt te maken met impulsen die op hem afkomen.
Toelichting op het schema Het gezonde stadium staat voor compleet geestelijke gezondheid. Hoe verder iemand afstaat van dit stadium des te meer ziet u onrijpe afweermechanismen. Een kenmerk daarvan is dat geestelijke creativiteit, flexibiliteit en objectieve en kritische zelfbeschouwing afnemen.
Een ander belangrijk punt is dat oorspronkelijke gevoelens en behoeften vaker ontkend worden, zelfs soms amper hérkend worden.  Het is juist zo belangrijk dat u dat wél herkent. Door uw ware gevoelens, gedachten, wensen,  behoeften etc. te kennen creëert u zo veel mogelijk harmonie, tevredenheid, plezier en voldoening in uw leven.

De afweermechanismen van elk ziektestadium In de rij Afweer vindt u de te verwachten afweermechanismen van iedere fase. Het hoofdkenmerk van rijpe afweermechanismen (de meer gezonde afweer) is verdringing. Het geeft aan dat iemand zich ergens redelijk bewust van is. In stadium twee ontstaat een lichte neiging om ook onrijpe afweermechanismen (de ongezonde vormen) te gebruiken. In stadium drie wordt die neiging sterker. In stadium vier zet zich deze lijn door en in stadium vijf en zes zien we voornamelijk de ongezonde, onrijpe afweermechanismen.
De uiting van uw gevoel, gedachte en wens De rij Uitingsvormen is op te vatten als de reactie van iemand op zijn gevoelens, gedachten, fantasieën, driften, behoeften, wensen e.d. In het gezonde stadium zou dit betekenen dat iemand volkomen bewust is van al zijn gevoelens, gedachten, fantasieën, driften, behoeften, wensen e.d.

In fase 1 kan iemand staan die op een zeker niveau bewust is van zijn gevoelens, gedachten (etc.) én op relatief diep niveau contact heeft met de bron van deze gevoelens, gedachten (etc.).Omdat er in fase 1 altijd nog sprake is van gevoelens, gedachten, fantasieën, driften, behoeften, wensen e.d.  die onbekend zijn, staan vanaf hier een opsomming welke reactiemogelijkheden er zijn op gevoelens, gedachten (etc.).

Zoals iemand die onwetend is van bepaalde gevoelens, gedachten (etc.), of ermee onvertrouwd is. Of nog weinig onderscheid (differentiatie)  erin heeft aangebracht. Onvoldoende aandacht ervoor heeft gehad en dergelijke. De gevoelens, gedachten (etc.) kunnen onbestemd zijn, ongeoorloofd, ongewenst of nog niet erkend.
De bewustwording van gevoelens, gedachten (etc.) kan leeftijdsgebonden zijn. Of vertraagd worden door de aanwezigheid van een mate aan argeloosheid, onschuld, ongecompliceerdheid, een zekere vorm van kinderlijk bewustzijn in de zin van eenvoud. Met elke voortschrijding richting fase 6 stijgt de onwetendheid, onoplettendheid, etc.