Weerstand en immuniteit

Mentale en emotionele flexibiliteit

In gesprek- of psychotherapie is weerstand het begrip dat aangeeft dat iemand zich verzet tegen verandering. Weerstand is zeker niet altijd slecht! Het is zelfs goed om de tijd te hebben om te kiezen of u wilt veranderen. Of dit bijvoorbeeld het goede moment is. In die zin lijkt dit begrip weerstand op het fysieke begrip weerstand, waarmee we vaak immuniteit bedoelen. Die immuniteit moet precies goed zijn, niet teveel, maar ook niet te weinig. Dat geldt voor psychische weerstand net zo. Zowel teveel als te weinig kunnen leiden tot ziekte.

Afweer

De manier of manieren waarop u uw weerstand toont heet afweer of afweermechanismen. Deze afweermechanismen zijn onder te verdelen in zogeheten onrijpe en rijpe afweermechanismen. Hoe meer onrijpe afweermechanismen u heeft des te minder wordt u geestelijke en emotionele flexibiliteit. Dat is niét bevorderlijk voor uw gezondheid.

Veel onrijpe afweer leidt tot emotionele tekorten en tot minder geluk, tevredenheid en warmte.

Voorbeelden

We geven twee voorbeelden waartoe veel onrijpe afweer kan leiden. Omdat we in de praktijk voeding belangrijk vinden noemen we ook een voedingsvoorbeeld.  Iemand met veel onrijpe afweer -dus weinig vermogen tot variatie en flexibiliteit- eet geregeld eenzijdig. Bijvoorbeeld vooral pizza en patat en cola en koffie. We noemen dit weleens het 'hagelslag- en pindakaasmenu'. Deze eenzijdigheid leidt tot voedingstekorten.

Eenzelfde eenzijdigheid zien we terug bij Evert. Elke keer als er problemen zijn trekt hij zich terug. Hij trekt zich geestelijk terug in zichzelf, maar net zo vaak trekt hij zich létterlijk terug. Hij pakt de auto en rijdt naar Drenthe waar het tweede huisje staat. Zijn vrouw Mieke laat hij achter om de problemen op te lossen. Het zal niemand verbazen dat op een dag Mieke hiervan genoeg heeft.
Als Evert niet leert met variatie en flexibiliteit op problemen te reageren in plaats van weglopen, dan kan op een slechte dag Mieke bij hem weggaan.

Ook Evert loopt tekorten op. Weliswaar geen voedingstekorten zoals in het voorbeeld met  het 'hagelslag- en pindakaasmenu'. Evert loopt emotionele tekorten op. Liefde, tevredenheid, succes, voldoening, inspiratie, saamhorigheid, aanvaarding als emotionele voedingsstoffen komen in zijn leven weinig voor. Hij zal eerder teveel frustratie, leegte, verveling, eenzaamheid, mislukkingen, ergernis enz. binnenkrijgen.

Dr. Reckeweg beschreef in zijn schema van de zes lichamelijke ziektestadia hoe ziekte zich heel langzaam ontwikkelt. Van lichte klachten tot uiteindelijk ernstige, levensbedreigende ziekten. In het schema van de zes psychologische ziektestadia leest u hoe emotionele tekorten kunnen leiden tot een steeds groter verlies aan liefde, geluk, tevredenheid, voldoening, inspiratie, enthousiasme. Kortom: levensvreugde.