Op weg naar herstel

De weg naar herstel

Dankzij dr. Reckeweg's indeling van zes ziektestadia valt nu relatief  'eenvoudig' vast te stellen hoe diep ziekte al uw lichaam is binnengedrongen. Tot en met de eerste twee ziektestadia is herstel betrekkelijk ongecompliceerd. Vanaf het derde ziektestadia en daarna wordt dit gaandeweg complexer en ingrijpender, ook psychisch. Vanaf het derde ziektestadium wordt het moeilijker en nemen de risico’s toe. Dit komt doordat zowel de derde als de vierde fase perioden kent dat de cliënt voor even symptoomvrij is. Ongemerkt kan daardoor de overgang volgen van het humorale stadium naar het cellulaire stadium.  Meer over deze overgangsfase leest u bij het onderdeel Strijd om gezondheid. Deskundige begeleiding De fasen die dr. Reckeweg zo zorgvuldig beschreven heeft laten tegelijkertijd zien dat ziekten of klachten vanaf het derde ziektestadium een 'lange adem' vragen. Dus ook behandelingen zullen meestal langduriger van aard zijn. Elders op de site staat informatie waarvan wij hopen dat u het helpt bij die 'lange adem'. U vindt ze bij het onderdeel Hoe kijken we naar gezondheid? en bij het onderdeel Tien stappen tot gezondheid. Wat kunt u zelf doen? Gelukkig kunt u zelf veel doen. Voor uw lichamelijke gezondheid is het belangrijk dat u leert die állereerste signalen op te pikken. De uitingen zoals u deze terugvindt in het eerste en tweede ziektestadium. Daarvoor hoeft u alleen maar waakzaamheid te leren. Een continue, ontspannen waakzaamheid. Dankzij deze waakzaamheid registreert u steeds wat er gebeurt. Hoe een produkt valt, hoe een klus, een gesprek of een indruk valt, hoeveel u er nog bij kunt hebben, waar uw zwakke plekken liggen, waar de grens ligt tussen uw wilskracht en uw lichamelijke kracht. Etc. U kunt als u dat prettig vindt gebruik maken van onze brochure Ziekte voorkomen door beter opletten. In deze brochure staan deze twee stadia heel uitgebreid beschreven, waardoor u makkelijker leert op welke fysieke uitingen u kunt letten.