Een gezonde suikerstofwisseling

Suiker, zoet en immuniteit  Bij een goede immuniteit ziet u een gezonde suikerstofwisseling. Een gezonde suikerstofwisseling wil zeggen dat deze niet te hoog is, noch te laag en ook niet teveel wisselt in hoog of  laag. Er mogen wel wat fluctuaties zijn, maar deze mogen niet te extreem zijn. De bloedsuikerspiegel hoort als een stabiele golf te functioneren, waardoor uw lichaam telkens kan terugvallen op een goede energievoorraad en een adequate energieverdeling. Suikerstofwisseling De bloedsuikerspiegel wordt door een aantal organen op peil gehouden. Dit heet de suikerstofwisseling. De organen die hierbij een rol spelen zijn de pancreas, de bijnier, de hypothalamus en de hypofyse. Door middel van de afgifte van hormonen kan de suikerstofwisseling verhoogd of verlaagd worden. Daarnaast heeft ook de lever op zijn eigen manier invloed op de suikerstofwisseling.  Zo kan de lever glucose maken uit eiwitten en vetten. Het kan glucose opslaan in glycogeen, wat de bloedsuikerspiegel verlaagt. En het kan ook de bloedsuikerspiegel verhogen door het opgeslagen glycogeen weer om te zetten in glucose.  Klachten Als de suikerstofwisseling niet goed loopt kan dat allerlei klachten geven. Er is een speciale test, de zogeheten Harper's test, waarmee u kunt nagaan of klachten die u heeft gerelateerd zijn aan uw suikerstofwisseling.  Dit kunnen lichamelijke klachten zijn, maar ook mentale en emotionele klachten.

Migraine en HoofdpijnSuikerstofwisselingsklachten kunnen voorkomen bij migraine & hoofdpijn, allergieën, psychische ziekten, astma, candidiasis, maagzweren, reumatische ziekten, MS en epilepsie. Oorzaken Er kunnen een aantal redenen zijn waarom de suikerstofwisseling verstoord raakt.

  • Het westers voedingspatroon
  • Geneesmiddelengebruik
  • Veelvuldige stress
  • Hormonale stoornissen
  • Moderne methoden van landbouw en voedselbewerking

Doe de HarpertestU kunt voor uzelf nagaan hoe goed uw suikerstofwisseling is met de Harper test. Deze test kunt u hier downloaden.