Dr. Reckeweg's schema van de 6 ziektestadia

Dr. Reckeweg merkte dat aandoeningen er niet van de ene dag op de andere dag 'zo maar' zijn. Ze ontstaan eerst onopgemerkt en geleidelijk in een klachtenvrij en daardoor verborgen stadium; het voorstadium van ziekte. Dit ogenschijnlijk gebrek aan symptomen is gevaarlijk, want de toestand van de lichaamsvochten verslechtert geleidelijk. Voor u het weet sluipt een ziekte stilletjes verder uw lichaam in.
Dit klachtenvrije stadium gaat langzaam over in onschuldig ogende verschijnselen, zoals deze beschreven worden in het eerste ziektestadium. Mede door het onvoldoende opletten of het bagatelliseren van dergelijke verschijnselen kunnen de diverse gifstoffen zich verder ophopen, net zolang totdat ziekte serieuzer uitbreekt. Flink zijn is niet altijd goed Flink zijn, niet voldoende aandacht -willen- geven etc. aan deze verschijnselen kan ertoe bijdragen dat ziekte zich stilaan dieper nestelt. Door juist de waakzaamheid voor het eerste ziektestadium te verhogen en direct bijpassende maatregelen te nemen, kan in veel gevallen het uitbreken van ziekte voorkomen worden. In die situaties dat er al sprake is van een uitgebroken ziekte kan het verslechteren van het ziektebeeld vertraagd worden. Natuurlijk kan ook gekeken worden of en in welke mate het mogelijk is het ziekteproces terug te draaien.

In het onderstaande schema staat een opsomming van de kenmerken die dr. Reckeweg observeerde bij de verschillende stadia. Wilt u zoveel mogelijk uw fysieke gezondheid behouden dan is het raadzaam ernaar te streven klachten niet verder dan uiterlijk het tweede stadium, de ontstekingsfase, te laten doorwoekeren.

Humorale stadia:
 1. Uitscheidingsfase  2. Ontstekingsfase  3. Verslakkingsfase
Gebrek aan eetlust
Transpireren
Vermoeidheid
Verkoudheden
Slijm opgeven
Hoesten
Tranende ogen
Niezen
Diarree
Vaak plassen
Loopneus
Slaapstoornissen
Ademhalingsproblemen (o.a. hyperventilatie)
Ontsteking, abces (etter, slijm)
Bindweefselont-stekingen
Angina
Huiduitslag
Zenuwontsteking
Gewrichtsontsteking
Maagontsteking
Darmontsteking
Urineweginfecties
Koorts
Griep
Alles wat eindigt met `itis' (= ontsteking).
Levervlekken en andere huidverontreinigingen
Stoflong
Galstenen
Nierstenen
Jicht
Reumatische aandoeningen
Goedaardige tumoren
Aderverkalking
Lymfeklierzwelling
Bloedafwijkingen
Cellulaire stadia:
 4. Verzadigingsfase  5. Degeneratiefase  6. Ontwrichtingsfase
Leverschade
Maag-,
Darmzweren
Hartgebreken
Chronische astmatische
bronchitis
Wratten
De klinische benamingen van deze aandoenin-gen eindigen voor het merendeel op de uitgang ' pathie' (myocardiopathie, cholecystopathie).
Levercirrose
Verschrompelde nieren
Multiple
sclerose
Verlammingen
Blindheid
Doofheid
Diabetes
Osteoporose
Kwaadaardige woekeringen (kanker)
Immuniteitsverlies
Ernstige stofwisselingsaan
doeningen

 

Wilt u meer over de zes ziektestadia van Dr. Reckeweg lezen dan raden we u het boek ‘Ik voel (n)iets voor verandering’ aan.

Meer over de ziektestadia van Dr. Reckeweg en hoe wij kijken naar de geest en wat uw psychisch kunt doen in relatie tot ziekte, vindt u hier.