De strijd om uw gezondheid

Zowel bij fysiek als geestelijk onwel zijn is er sprake van een dagelijkse strijd om de hoeveelheid vitaliteit. Het vechten tegen gif- en afvalstoffen, ziekteverwekkers of het vechten om onaangename gevoelens uit het bewustzijn te dringen, betekent dat deze energie niet aan andere zaken besteed kan worden. Moet iemand dagelijks een belangrijk deel van zijn energie -fysiek of psychisch- aan deze strijd geven dan opent dit de poort tot disharmonie en verlaging van zijn immuniteit. Dit kan zich op den duur uiten in ziekte of een psychische disbalans.

De strijd tegen afvalstoffen Dr. Reckeweg, een duitse arts en onderzoeker heeft gezocht naar een methode  om deze strijd om de gezondheid in beeld te brengen. Hij streefde naar een juiste evaluatie van ziekte. Hij wilde ook de passende therapeutische maatregelen vinden zodat ernstiger voorkomen kon worden. Mede door zijn onderzoek kwam hij tot een heldere en overzichtelijke conclusie. Een indeling van ziekten in 6 stadia Hij stelde, dat om goed te functioneren het lichaam zich regelmatig van gif- en afvalstoffen moét ontdoen. Lukt dit onvoldoende dan probeert het lichaam deze gifstoffen alsnog door verschillende corrigerende maatregelen te lozen.  Die corrigerende mogelijkheden heeft hij in kaart gebracht. Hij noemde dit de zes ziektestadia. In het eerste stadium vindt u allerlei nog onschuldige aandoeningen en klachten. In het zesde stadium zijn deze uitgegroeid tot zeer ernstige ziekten en klachten.

Zes ziektestadia Elk stadium geeft aan hoe diep de ziekte het lichaam binnendringt en maakt het mogelijk tot een therapeutische voorspelling (prognose) te komen. De onderdelen zijn niet strak begrensd. Er is telkens sprake van een glijdende dynamiek. Delen van iemand kunnen in de fysieke ziektestadia 1 zitten, andere delen in 2, 3 etcetera.

Belangrijk is of het overgrote deel van iemand in een meer gezonde of ongezonde fase zit.

Goede kennis van de kenmerken van de ziektestadia helpen u te zien hoe diep u moet ingrijpen om weer tot gezondheid te komen.

 

De eerste drie stadia

De eerste drie stadia noemde hij het humorale stadium. In die stadia spelen bloed en andere lichaamsvochten zoals lymfe, transpiratie, urine, speeksel etc. een grote rol. U vindt daar klachten als veel transpireren of onaangenaam ruikende transpiratie. Huiduitslag, griep, ontstekingen, maar ook gal- of nierstenen, goedaardige tumoren. Het zijn allemaal klachten waarbij de 'weg terug' naar gezondheid relatief makkelijk is. In ieder geval is de prognose om die gewenste gezondheid te bereiken vaak gunstig. Een groot overzicht wat onder deze drie stadia valt leest u in dr. Reckeweg's schema.

De laatste drie stadia

Diepere tekenen dan het 1e stadium van ziekte zijn bijv. ontstekingen, koorts en griep.

De laatste drie stadia vallen onder het cellulaire stadium. Het accent gaat dan niet langer meer naar de vloeistoffen die een cel omringen, maar wat er in de cel zélf verandert. Hoe meer ziekteverschijnselen kenmerken vertonen dat zij zich van het humorale stadium naar het cellulaire stadium verschuiven, des te ernstiger wordt het ziektebeeld. U kunt bij deze stadia denken aan klachten als darmzweren, orgaangebreken, osteoporose en kwaardaardige woekeringen. 
De genezingsmogelijkheden worden problematischer,  omdat de verstoring al op een heel diep cel-niveau is toegeslagen. Het overgrote deel van de therapie(ën) zal dan gericht zijn op het stabiliseren van de ziekte. Herstel c.q. terugdringing in een vorig ziektestadium is minder waarschijnlijker omdat in die drie laatste ziektestadia de cel zelf doorgaans onherstelbaar beschadigd is.

In het uitgebreide dr. Reckeweg schema leest u meer details over deze stadia.