4e, 5e en 6e Ziektestadia van
dr. Reckeweg

Korte toelichting op de ziektestadia  Hier treft u een toelichting aan welke klachten of ziekten onder de laatste drie ziektestadia vallen zoals dr. Reckeweg in zijn onderzoeken merkte.4. VerzadigingsfaseIn de verzadigingsfase stijgt de gifspiegel en kunnen er geen afvalstoffen meer worden geloosd op de eerder genoemde manieren. De cel wordt hierdoor zo in zijn werking verstoord, dat dit zijn celstructuur aantast. De zieke vertoont nu bij tijden hevige symptomen, afgewisseld met stille periodes, waarin iemand min of meer symptoomvrij lijkt te zijn. Het is een gevaarlijke fase omdat ziekte ongemerkt steeds dieper de lichaamssystemen penetreert. 5. Degeneratiefase In de degeneratiefase volgt een uitbreiding van de beschadiging aan de celstructuur: de ziekte tast orgaanstructuren aan, waardoor herstel bijna onmogelijk wordt. In deze fase is iemand slechts zelden symptoomvrij. 6. Ontwrichtingsfase In de ontwrichtingsfase is de cel dusdanig omringd met gifstoffen dat hij geen aansluiting meer weet te maken met andere lichaamscellen. Hij gaat daardoor een eigen leven leiden, wat zich onder meer uit in celwoekeringen. Een fenomeen dat bij kanker nadrukkelijk naar voren treedt. Volgens dr. Reckeweg is de kans op genezing van iemand met ziekteverschijnselen van dit laatste ziektestadium door enkel en alleen biotherapeutische maatregelen zeer gering.
Herstel gaat langzaam Ondanks dat het ernstig is om een ziekte te hebben die zich in het 4e t/m 6e ziektestadium bevindt zijn er mogelijkheden. Wel is het goed om te realiseren dat herstel relatief langzamer plaatsvindt dan iemand die een klacht heeft die meer in de eerste drie ziektestadia valt. Speciaal hiervoor hebben we elders op de site geschreven wat er zoal komt kijken bij uw herstelproces.U vindt dit bij het onderdeel Hoe kijken we naar gezondheid? en bij het onderdeel Tien stappen tot gezondheid.