1e, 2e en 3e ziektestadia van
dr. Reckeweg

Korte toelichting op de ziektestadia 

Hier treft u een toelichting aan welke klachten of ziekten onder de eerste drie ziektestadia vallen zoals dr. Reckeweg in zijn onderzoeken merkte..

1. Uitscheidingsfase

In de uitscheidings- of excretiefase probeert het lichaam door extra gebruikmaking van de normale uitscheidingsmogelijkheden zijn afvalstoffen te lozen; dus via uitscheidingskanalen als de huid, het urinewegstelsel, het darmkanaal, het ademhalingsstelsel, de lymfen.
De signalen in deze fase zijn licht en onopvallend. Geleidelijk aan slaapt u slechter, transpireert meer, niest of hoest wat, heeft wat kriebel. De gewone gedachtegang hierover is vaak: 'Niets om ons zorgen over te maken.' Of wie weet: ‘Het is vanzelf gekomen, dus gaat het ook vanzelf weer weg.’ Daarmee blijven maatregelen achterwege en kan de ziekte verder het lichaam insluipen.2. Ontstekingsfase In de ontstekings- of reactiefase probeert het lichaam met heftige reacties (koorts, ontsteking, zwelling, pusvorming e.d.) de gifstoffen onschadelijk te maken. In wezen zijn dit gezonde tekenen. Er is genoeg gezonde activiteit van het lichaam om zelf de ziekte op natuurlijke wijze te lijf te gaan.
Behalve in die situaties waar sprake is van acuut levensgevaar zorgen koorts- en ontstekingsremmende middelen e.d. alleen maar dat de ziekte diéper het lichaam in gedreven worden. Hieronder vallen middelen als penicilline, corticosteroïden, allopathische histamineremmers. Tenzij er sprake is van een levensbedreigende situatie is het beter andere oplossingen te kiezen. In het bijzonder de natuurgeneeskunde kent veel preparaten voor deze fase. 3. Verslakkingsfase In de verslakkings- of gifstapelingsfase slaagt het lichaam er niet langer in om met heftige (ontstekings-)reacties van de gifstoffen af te komen. Het probeert dan verdere schade te voorkomen door de afvalstoffen zoveel mogelijk te concentreren op één plek. Daarom wordt dit de verslakkings- of ook de steenvormingsfase genoemd met problemen als galstenen, nierstenen, gerstekorrels en dergelijke.