De ontgiftingscapaciteit van uw lever

De lever (zie ook mijn leverboeken 'Wat heb je op je lever' en 'Het Energie Herstelplan') is het wonderlijkste laboratorium van de wereld.

Het Energie Herstelplan Het heeft een gewicht van ca. 1500 gram is daarmee het grootste orgaan van het lichaam. Telkens als u zich aan foute en verkeerde voedingsproducten bezondigt, probeert dit orgaan het zoveel mogelijk te herstellen. Daarnaast heeft uw lever het heel druk met het wegwerken van alle milieugiffen die er dagelijks binnenkomen. Als dan ook nog de darmen door gisting -als gevolg van onvolledige vertering door verteringsstoornissen- per dag een borrelglaasje alcoholachtige stoffen produceert, dan kunt u zich voorstellen dat de lever het zwaar heeft. De lever als de grote ontgifter Wanneer u door ondoelmatig eten (kwantitatief en kwalitatief) en drinken (teveel koffie, frisdrank, alcohol) of door het innemen van teveel medicamenten (ook laxeermiddelen) en vergiftigde stoffen uit het milieu uzelf schade toebrengt, probeert de lever steeds de schade recht te zetten. Twee ontgiftingspaden Er zijn twee verschillende typen van biochemische processen gedurende het verloop van het ontgiftingsproces (detoxificatie) in de lever. De eerste fase en de tweede fase van de lever heten ‘detoxificatie’.

De lever heeft het heel druk met het wegwerken van alle millieugiffen die u dagelijks binnenkrijgt.

De schadelijke in vet oplosbare stoffen worden in deze twee fasen omgezet tot wateroplosbare stoffen. Dankzij deze omzetting kunnen deze stoffen dan door de lever -via de galblaas- afgescheiden worden. Ze worden via de stoelgang verwijderd of ze worden via het bloed naar de nieren getransporteerd en daar tot urine gevormd om vervolgens uitgeplast te kunnen worden.

De reacties van de eerste fase zijn chemische omzettingen waarbij een uitgebreide familie van enzymen (cytochroom P450 iso-enzymen) betrokken is. Deze enzymen zijn wat betreft hun aanmaak afhankelijk van mineralen, antioxidanten en vitaminen B.

De eerste fase-reactie van de lever alleen is onvoldoende om het lichaam te verlossen van schadelijke verbindingen. Een tweede fase-activiteit is nodig om dit te voltooien. Het zijn de vele chemische transformaties, binnen het zogeheten conjugatieproces, die daarvoor zorgen. In dit conjugatieproces zijn onder andere enkele zwavelhoudende aminozuren betrokken. Lees ook het artikel Gezond met zwavel op deze site. Te snel? Te langzaam? Of precies goed? Hoe snel die twee fasen verlopen is heel belangrijk voor uw gezondheid. Net als de onderlinge verhouding daarin. Verloopt de eerste fase sneller dan de tweede dan ontstaan er vrije radicalen (agressieve verbindingen die celschade geven). Bij Links onderaan leest u meer over Vrije radicalen. Verloopt de tweede fase te traag door onvoldoende zwavelhoudende aminozuren dan kan zich dit uiten in: vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn, oedeem, buikklachten, verstopping, misselijkheid, vieze metaalsmaak in de mond, huidklachten, duizeligheid, jeuk én een ander eetgedrag. De eerste ontgiftingsfase In fase 1 van de ontgifting van de lever worden door enzymatische processen (de zogenaamde P450 enzymen) niet alleen toxinen (gifstoffen) zoals drugs, pesticiden en

zware metalen onschadelijk gemaakt, maar ook afbraakproducten van lichaamseigen stoffen zoals hormonen en stoffen uit het immuunsysteem zoals histamine.
In fase 1 wordt een deel van de stoffen volledig onschadelijk gemaakt. Een ander deel wordt voorbewerkt en in fase 2 verder verwerkt om dan via gal en nieren te worden uitgescheiden.
Of iemand een goede ontgifter is wordt bepaald door de wel of niet optimale werking van zijn enzymsystemen. Dat wordt mede door uw erfelijkheid en constitutie bepaald. Wie kent niet die voorbeelden van mensen op feestjes die na een paar slokken wijn al ‘dronken’ zijn. Een voorbeeld waaraan u kunt herkennen dat fase 1 onvoldoende werkt vindt u bij die mensen die cafeïne niet kunnen verdragen.

Veel chemische geneesmiddelen hebben een vernietigende werking op de cytochroom P450 enzymen. Deze worden door tenminste 71 verschillende genen gecodeerd. Daarom zijn er zoveel individuele variaties en dus ook variaties in ontgiftingscapaciteit mogelijk. Indien uw lever in fase 1 onvoldoende ontgift, ontstaan er veel zogenaamde vrije radicalen.  Dit zijn zeer agressieve chemische verbindingen die onder andere weefselschade kunnen geven. De tweede ontgiftingsfase De lever maakt in deze fase met enzymen de al omgezette gifstoffen uit de eerste fase verder wateroplosbaar. Veel chemische transformaties verlopen via een aantal gespecialiseerde 'fabrieken'. Een ‘fabriek’ die acetylering wordt genoemd verwerkt bijvoorbeeld medicijnen zoals antibiotica. De ‘fabriek’ glutathionconjugatie verwerkt onder andere paracetamol, alcohol, koffie en pesticiden en de ‘fabriek’ die sulfatie heet transformeert allerlei hormonen en zware metalen. De ‘glucoronidatiefabriek’ verwerkt aspirine, morfine, oxazepam en een ‘fabriek’ met de mooie naam methylering neemt specifieke hormonen en histamine voor zijn rekening. Als laatste is de ‘glycinatiefabriek’ verantwoordelijk voor o.a. nicotine en bepaalde E-nummers.

Zo heeft elke ‘fabriek’ een bepaalde taak. Daarvoor heeft uw lever wel bepaalde voedingsstoffen nodig om dit scheikundig te kunnen bolwerken. Deze hardwerkende ‘fabrieksarbeiders’ hebben goede voeding nodig om dit smerige werk te kunnen volhouden. Krijgen ze onvoldoende nutriënten zoals vitaminen, mineralen en aminozuren dan leggen ze het werk neer. Elke fase heeft zijn specifieke ‘superbenzine’ nodig aan nutriënten om de gifstoffen goed wateroplosbaar te kunnen maken.