Slechte vertering kost mineralen

.In de voeding zijn mineralen en spoorelementen meestal gebonden aan eiwitten of andere organische verbindingen. Sommigen kunnen in deze vorm worden opgenomen door de dunne darm. De meeste mineralen en spoorelementen kunnen slechts als ion worden opgenomen. Daartoe moeten ze eerst worden vrijgemaakt uit hun gebonden vorm door te kauwen en door een gedeeltelijke vertering van het voedsel. De vertering loopt in twee fasen:

  • Fase 1 betreft de vertering in de maag, waarbij het mineraal in ionische vorm vrijkomt.
  • Fase 2 betreft het inpakken (de chelatie) van het mineraal door aminozuren (aminozuurchelaat), waarna absorptie kan plaatsvinden.

Makkelijke mineralen: in ion-vorm Klachten als dysbiose, verminderde enzymatische activiteit van de pancreas, verminderde maagzuurproductie, atrofie van de darmvlokken en malabsorptie syndroom, hebben negatieve gevolgen voor de spijsvertering. Er is een mogelijkheid om dan gesuppleerde mineralen in een ionische vorm te geven, zodat fase 1 van de vertering wordt omzeild. In de darm is er voldoende eiwit aanwezig uit afbraak van oude darmcellen voor de fase 2: het inpakken (de chelatie) van de mineraal-ionen tot aminozuurcomplexen die nodig zijn voor goede opname (absorptie). Wat is een ion? Een ion is een deeltje (een atoom of een groep atomen) dat een electrische lading draagt. Er zijn twee groepen ionen: positief geladen ionen, de kationen (+) en negatief geladen ionen, de anionen (-). Voorbeelden van belangrijke kationen in het lichaam zijn die van magnesium, natrium, kalium, calcium en waterstof. Belangrijke anionen zijn bicarbonaat, chloride en fosfaat.
Katalytische oligotherapieOligo- of spoorelementen zijn natuurlijke mineralen die in kleine dosis toegediend worden. Ze helpen als activator van enzymen en bij het opheffen van enzymblokkades. Ze spelen o.a een rol als: cofactor van enzymen, vitamines en van structurele stoffen en hormonen in het lichaam. Het speelt een rol als regulator bij ionfluxen door de membranen en als als regulator bij de DNA synthese.

Oligo-elementen kunnen pas optimaal benut worden als ze in de geïoniseerde vorm (de ‘niet-gebonden’ vorm of de zogenaamde voorverteerde vorm) toegediend worden. Tabletten zijn niét geïoniseerd omdat de lading van de mineralen door het tabletteren geneutraliseerd worden. Om diezelfde reden mag u vloeibare geïoniseerde spoorelementen niét in contact laten komen met een metalen lepel.
Een betere opname De opname (absorptie) wordt door de geïoniseerde vorm zeer effectief verhoogd. Oligo-elementen worden heel snel via het mondslijmvlies direct in het bloed opgenomen. Vandaar het advies de vloeistof dertig seconde onder de tong houden, bij voorkeur nuchter of voor de maaltijd.