Vezels en gezondheidsbevorderende bacteriŽn

Lees meer over de verschillende typen vezels (de zogenaamde glyconutrienten) in mijn boek 'Ik heb er mijn buik van vol'. De in de darm levende bacteriën zijn voor een groot gedeelte afhankelijk van voedingsvezels. Er zijn twee soorten vezels: wateroplosbare en niet-wateroplosbare. Onder de wateroplosbare vezels vallen onder andere inuline, pectine en (haver)zemelen. Onder de niet-wateroplosbare cellulose.

De wateroplosbare vezels noemt men gezien zijn chemische structuur niet-zetmeel polysacchariden (NSP's). De dunne darm kan deze groep stoffen niet opnemen (resorberen). Daardoor staan ze volledig ter beschikking van de darmflora in de dikke darm.
Inuline en de relatie met bifidobacteriën Inuline is in de groep NSP’s een uitgebreid onderzochte stof. Van bifidobacteriën is bekend dat ze over enzymen beschikken die geschikt zijn voor de hydrolyse (het in water oplosbaar maken) van inuline. Inuline komt voor in artisjokken, cichorei, aard-peer, zoete aardappelen en bananen. De bifidobacterie en andere groepen gezondheidsbevorderende bacteriën worden gestimuleerd door NSP.  

Bifidobacteriën: voor uw gezondheid De bifidobacteriën (melkzuur bacteriën) hebben de volgende positieve effecten op de gezondheid:

 • Ze produceren B-vitamines .
 • Ze gaan allergieën tegen. De microbiële stofwisseling in de dikke darm zet inuline om in onder andere kortketenige vetzuren zoals acetaat, propionaat en butyraat. Deze stoffen komen de rode bloedlichaampjes (erytrocyten) in de dikke darm ten goede. Door een tekort aan erytrocyten, neemt de doorgangbaarheid van de darmen (darmpermeabiliteit) toe, wat allergieën en voedingsintoleranties uitlokt. 
 • Ze belemmeren de groei van Clostridium en andere ongewenste micro-organismen. Door een te eenzijdige voeding met gebrek aan ballaststoffen loopt het aantal bifidobacteriën terug. Deze groep is namelijk sterk afhankelijk van NSP’s als voedingsbron. Via ontlastingsonderzoek is dit effect aan te tonen. Het gevolg hiervan is dat Clostridium bacteriën zich kunnen vermenigvuldigen. De stofwisselingsproducten van deze bacteriën hebben zoals eerder al beschreven een negatief effect op het darmmilieu. De ontlasting wordt basisch en er ontstaat ammoniak (dat de lever belast) bij de eiwitstofwisseling. Daarbij worden voorwaarden gecreëerd die de huisvesting van ziekmakende (pathogene) bacteriën bevordert. Ook de galzouten worden dan ontoereikend opgenomen waardoor de galproductie ter compensatie moet toenemen. Dit maakt de kans op galsteenvorming groter. Nog dramatischer zijn de veranderingen die onder invloed van de NDH-clostridiumgroep (*Nuclear Dehydrogenetaing Clostridia) optreden. Deze bacteriën zijn in staat galzuren om te zetten in kankerverwekkende (carcinogene) stoffen. Dit proces kan op de langere termijn darmkanker (coloncarcinomen) veroorzaken. 
 • Ze geven minder belasting voor nieren en lever. Door een verhoogd aantal bifidobacteriën in het lichaam (dankzij de inname van inuline) ontstaat er een grotere bacteriële omzetting van stikstof. De bacteriële binding aan stikstofmetabolieten levert een hogere stikstofuitscheiding op, waardoor er minder ammoniak gevormd kan worden. Een teveel aan ammoniak geeft o.a. hoofdpijn, vermoeidheid, suffigheid, jeuk. Het toegenomen aantal melkzuurbacteriën zorgt voor aanzuring van de darmlumen. De verhouding ammoniak-ammonium verschuift daardoor naar ammonium. Ammonium is nauwelijks opneembaar en verlaat via de ontlasting het lichaam. De lever en de nieren profiteren hiervan en worden minder belast. 
 • Het geeft een daling van cholesterol. De aanzuring van de darmlumen door de melkzuur producerende bifidobacteriën verklaart ook de cholesterolverlaging door het gebruik van inuline. Daarbij bindt inuline triglyceriden, fosfolipiden, vrije vetzuren en cholesterol aan zich, waardoor deze stoffen gebonden via de ontlasting het lichaam verlaten. U merkt dit door een afname van vermoeidheid en een verbeterd prestatievermogen.
 • Inuline zet de darmen in beweging. Inuline is niet alleen een weldaad voor de darmbacteriën. Ook bij overgewicht is de inname van inuline aan te bevelen. Door de waterbindende capaciteit van inuline neemt het verzadigingsgevoel toe en de maaglediging wordt vertraagd. Inuline stabiliseert glucoseschommelingen in het bloed, waardoor vetopslag en hongergevoelens worden geremd. Bij obstipatie biedt inuline een veilige en effectieve oplossing.
  Een verbetering van de darmfunctie kan bij ernstige ontregelde darmen pas na 8 tot 16 weken optreden
  Antrachinonderivaten zoals Senna producten zijn op de lange termijn schadelijk voor de darmen en de darmlumen. Ook is een steeds hogere dosering nodig om resultaat op te leveren. Inuline heeft deze effecten niet en kan langdurig ingenomen worden. Bij het gebruik van inuline neemt het volume van de ontlasting toe. Door de volumevergroting neemt de darmperistaltiek toe. Ook wordt de ontlasting zachter. Inuline kan bepaalde verteringsenzymen binden, waardoor de voedingsstoffen optimaal beschikbaar komen. De verbeterde efficiëntie van de spijsverteringsenzymen ontlasten de pancreas en de gal. Een aangesterkte ‘melkzuurflora’ verbetert de tolerantie van lactose. Door het gebruik van pre- en of probiotica is het vaak mogelijk een lactose intolerantie af te bouwen. Door het gebruik van inuline neemt de snelheid van de passage van de voeding toe. Hoe hoger het gewicht van de ontlasting, hoe korter deze in de darmen verblijft. Door de kortere passagetijd is het contact met giftige (toxische) en kankerverwekkende (carcinogene) stoffen minimaal, het maakt hierbij niet uit of deze stoffen in de voeding zitten of ontstaan als bijproduct van de stofwisseling. Daarbij hebben wateroplosbare ballaststoffen door hun grote oppervlakte een hoog bindingsvermogen aan kationen. Belasting door zware metalen wordt hierdoor verminderd. Inuline inname bij diabetici zorgt voor een vertraagde afgifte van de in de voeding aanwezige koolhydraten. Onderzoek geeft aan dat de glucosetolerantie verbetert, de glucose uitscheiding via de nieren vermindert en er een afname van de HbA1 waarde optreedt. 
 • Het remt bacteriën die in staat zijn nitraten om te zetten in potentieel gevaarlijke nitrieten.