Schimmels

Een onderdeel van het ontlastingsonderzoek kan zijn of er sprake is van teveel aan schimmels in de darmflora. In het onderdeel De groeivoorwaarden voor uw darmflora kunt u lezen wat de kwalijke gevolgen kunnen zijn van een teveel aan schimmels in de darmflora.

De meeste mensen kennen vooral de schimmel Candida albicans. Er zijn nog veel andere belangrijke schimmels, zoals:

Gistschimmels

Candida albicans
Var, stellatoidea
Candida glabrata
Candida guillermondii
Candida krusei
Candida parapsilosis
Candida tropicalis
Trichosporon cutaneum
Sacharomyces cerviciae
Cryptococcus neoformans
Geotrichum candidum

Apathogene schimmels

b.v. Candida utiles (bakkersgist)
Cunninghamella elegans
Huidschimmels

Mikrosporum nanum
Mikrosporum mentagrophytes
Mikrosporum gypseum
Trichophyton tonsurans
Trichophyton schoenleinii
Trichophyton rubrum

Overige

Aspergillus fumigatus
Aspergillus niger
Aspergillus flavus
Alternaria alternata
Mucor species
Rhizomucor pusillus