De zuurtegraad van uw ontlasting (5.8 - 6.8)

De pH-waarde -ook zuurtegraad genoemd- van de ontlasting is een eenvoudige, maar belangrijke maatstaf voor de beoordeling van de in de darm aanwezige darmflora.  Deze waarde geeft het resultaat weer van alle microbiële stofwisselingsprocessen in de dikke darm.
De pH-waarde van de ontlasting zegt niets over de pH-waarde ín de andere lichaamsweefsels. Het gaat hier vooral om de samenstelling van de darmflora en vooral de afzonderlijke verhoudingen tussen de nutriënten die de pH-waarde beïnvloeden.  

pH verhogend of verlagend? Koolhydraten die u eet worden door de koolhydraatbacteriën (de saccharolytische bacteriënflora) in de dikke darm omgezet in vetzuren. Daardoor ontstaat een verzuring van de darmflora, wat een pH-verlagende werking geeft. Eiwitten die u eet worden omgezet door de eiwit-actieve darmflora, de proteolytisch actieve darmkiemen. Deze produceren ammonia en andere stofwisselingsproducten, dat alkalische effecte geven. Dat wil zeggen ze hebben een pH-verhogende werking.

Saccharolytische darmkiemen Deze zijn zuurvormend (dus pH verlagend) en leven van koolhydraten/vezels. Enkele heten:
Enterococcus sp.
Lactobacillus sp,
Bifidobacterium sp.
E.coli / E.coli varianten
Bacteroides Proteolytische darmkiemen Deze zijn alkaliserend (dus pH verhogend) en leven van eiwitten. Enkele heten:
E.coli/E.coli varianten
Eneterobacterien
Bacteroide stammen
Clostridien sp. (ook lypolytisch: wat wil zeggen het leeft van vet)
Pseudomonas
Proteus Klebsiella

Een gezonde darm: een goede pH-waarde

Bij een Europese omnivoor (dit is een alleseter, waaronder o.a. de mens valt) met gezonde darmen ligt de pH-waarde tussen 6,0 - 7,0. Eenzijdige voeding of een niet goed werkende vertering leidt tot een onjuiste darmflora. Dat geeft op zijn beurt een ongewenste verschuiving van de pH-waarde.

Koolhydraten zijn
pH verlagend.
Eiwitten zijn pH verhogend.

 Het teveel eten van eiwitten of vetten geeft een overschot ervan in de dikke darm en dat geeft een alkalisch (pH verhogend) darmmilieu. Dit geldt ook voor storingen in de eiwit- en vetvertering (zoals exocrine pancreasinsufficientie, verstoorde secretie van galzuren) en voor ontstekingen van het darmslijmvlies.

De juiste zuurtegraad van uw darmen

Een overwegend zuurvormende (saccharolytisch) actieve dikke darmflora door vezelrijke voeding en ook koolhydraatintolerantie leiden dus tot een verzuring van de ontlasting. Dat is juist goed, omdat bij een alkalische (dus pH-verhogend) pH-waarde veel bacteriële enzymsystemen met een schadelijke werking optimaal functioneren, wordt gestreefd naar een zure pH-waarde van de ontlasting tussen 5,8 - 6,8. Deze waarde kunt u bij een vezelrijke voeding verwachten.
Bij zuigelingen bestaat de dikke darmflora bijna uitsluitend uit bifidobacteriën en lactobacillen, dus verzurende bacteriën, wat blijkt uit de typisch zuur ruikende ontlasting met een pH-waarde tussen 5,0 - 5,5.

Een onjuiste zuurtegraad Bij een onjuiste zuurtegraad kunnen een voor de mens schadelijke, bacteriële stofwisselingsproducten (toxinen) geproduceerd worden zoals biogene aminen of precarcinogenen. Bovendien vestigen en vermeerderen allerlei ongewenste kiemen (ook enteropathogenen) zich beter in het alkalische (pH verhogend) milieu.
Een pH-waarde hoger dan 7,0 is niet aan te raden. Daarom wordt deze waarde als bovengrens gehanteerd. Bij een pH-waarde van 7.0 of hoger moet een nauwkeurige voedingsanamnese en evt. verder onderzoek (verteringsparameter, aanwijzingen voor ontstekingen) gedaan worden. Gevolgd door een therapeutische behandeling ervan.