Integratie-vermogen

Ik voel (n)iets voor verandering van Tessa Gottschal

Een win/win-oplossing Een goed ontwikkeld integratievermogen leert je dat er vaker sprake is van een en/en-mogelijkheid in tegenstelling tot een of/of-oplossing. Daarmee kunnen je keuzes zorgvuldiger zijn waardoor je deze minder vaak hoeft bij te stellen. Het integratievermogen is belangrijk. Zonder dat blijft alles wat je ervaart en leert losse brokken informatie. Alsof een grote puzzel alleen maar uit afzonderlijke puzzelstukjes bestaat en het je niet lukt deze in elkaar te zetten.  Eenzijdige denkbeelden of opvattingen geven weerstandverminderingNatuurlijk moet dit vermogen getraind worden. raken. Bij kinderen gebeurt dit spelenderwijs, bijvoorbeeld met al die knutsel- en fröbelspelletjes. Het hele leven lang blijft dit vermogen belangrijk. Het zorgt ervoor dat alle informatie die op je afkomt, die je leest, hoort en ziet tot een logisch en zinvol geheel samengebracht kan worden. Het zorgt ook dat een menselijke neiging om bij problemen situaties te simpel of zwart/wit te zien vermeden wordt. Eenzijdige denkbeelden of opvattingen kunnen namelijk een risico geven voor de lichamelijke en geestelijke immuniteit.
Krachtenspel van polariteitenHoe meer je één opvatting, gevoel, ervaring, etc. toelaat en andere mogelijkheden steeds afwijst, des te groter zijn de tegenkrachten die je oproept. Voor je het weet belandt je daardoor in een krachtenspel van polariteiten. Het nadeel daarvan is dat dit altijd een verscherping van die tegenstellingen oproept. De kans dat je daardoor meer van anderen afdrijft, meer disharmonie oproept, minder oplossingen ziet wordt dan alleen maar groter. Het integratievermogen leert juist dat er veel kanten aan een situatie zitten. Er bestaat niet slechts één oplossing of één goede mening.

Splitsing: alles- of- niets denken Op psychologisch niveau bestaat het gevaar te blijven steken in gedragingen die als basis dit ‘alles-of-niets’ denken hebben. In vaktermen heet dit splitsing en het wordt gezien als een versimpelde, kinderlijke manier van functioneren. (Meer informatie hierover vindt u in de hoofdstukken 5 t/m 8 van het boek ‘Ik ben van gisteren’ van Tessa Gottschal). 
Op energetisch niveau krijg je door splitsing minder vitaliteit. Energie die niet alleen je geestelijk en emotionele welzijn beïnvloedt, maar ook je lichamelijke gezondheid. 

Tessa Gottschal heeft speciale meditatie cd's gemaakt die dit vermogen helpen te ontwikkelen of te versterken.