Moeilijke gevoelens of gedachten doorstaan

Ik voel (n)iets voor verandering van Tessa Gottschal

Het vermogen om gedachten, gevoelens te doorstaan

Dankzij dit vermogen ben je opgewassen tegen onder andere frustraties, machteloosheid, verdriet, pijn, angst, opwinding, ongerustheid, oneerlijkheid, onrechtvaardigheid, communicatieve blunders enz.

In vaktermen heet het vermogen om gedachten, gevoelens, fantasieën etc. te doorstaan ‘containing capacity’. Je kunt dit vertalen als het vermogen om gevoelens, belevingen, gedachten, fantasieën te omvatten. Het is een belangrijk vermogen om je geestelijk te ontwikkelen en het bepaalt in grote mate hoe geestelijk gezond je kunt blijven. Het helpt stress te verlagen en daarmee verhoogt het jouw immuniteit.
Opgewassen zijn tegen frustratie, verdriet, pijn, angst Het is belangrijk dat deze zogeheten 'containing capacity' sterk is. Daarmee ben je opgewassen tegen frustratie, verdriet, pijn, angst, opwinding, ongerustheid. Een goede 'containing capacity' voorkomt veel narigheid. Zoals het nemen van verkeerde beslissingen. Beslissingen die genomen worden uit bijvoorbeeld angst, ongeduld, boosheid, machteloosheid e.d. brengen meestal weinig goeds.

Het vermogen om gedachten, gevoelens, fantasiëen etc. in de hand te houden en er weloverwegen mee om te gaan behoed je ook voor communicatieve blunders. Zoals te snel met beschuldigingen zijn, tactloze of ondoordachte opmerkingen plaatsen. Ruzie maken omdat je het niet kunt verdragen ongelijk te hebben etc.
Grip krijgen op je gevoelens en gedachtenFantasiëen die ongeremd hun eigen leven kunnen leiden, zorgen voor minstens zoveel narigheid. Denk je als voorbeeld aan angsten of onzekerheden waarmee je opeens allerlei beren op je weg ziet. Of waarmee je problemen groter maakt dan ze echt zijn en zo paniek of onrust zaait. Het is nuttig om je fantasiëen, gevoelens, gedachten enz. binnen de perken te houden (dit noemt men ook wel in vaktermen 'containing capacity') te kunnen houden. Tessa Gottschal heeft speciale meditatie cd's gemaakt die dit vermogen helpen te ontwikkelen of te versterken.