Vergoedingen

Er zijn twee manieren waarop u vergoedingen kunt krijgen. Dit is: 
1) het consult via uw ziektekostenverzekering en
2) dieetvergoeding via uw aangiftebiljet voor de belastingen.
Dat laatste is strikt genomen geen ' vergoeding' in de zin dat het aan u uitgekeerd wordt. Doordat u bepaalde consultkosten mag aftrekken op uw aangifte, verlaagt het wel uw kosten, en dat kan leiden tot een vermindering of teruggave van belastingen.

1) Consultvergoeding door uw ziektekostenverzekering

Marijke de Waal Malefijt is diëtiste (diploma-geregistreerd) en is lid van de Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG).Ik ben lid van:
Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde

Vergoeding dietist Veel verzekeraars stellen extra voorwaarden om voor vergoeding voor de dietist in aanmerking te komen. Enkele voorwaarden zijn: een verwijsbrief, de diëtist is lid van de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) en/of de Diëtisten Coöperatie Nederland (DCN), de diëtist staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici, de diëtist heeft een zorgcontract gesloten met de zorgverzekeraar. U vindt deze informatie in uw polisvoorwaarden.

Ik ben geen lid van de de hier boven genoemde dietisten beroepsverenigingen (vaak geen vergoeding).
Ik ben als diploma geregistreerd dietist ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici
Ik ben aangesloten bij Natuur Diëtisten Nederland (NDN)(geen vergoeding).
Ik ben lid van de Maatschappij voor orthomoleculaire geneeskunde (MBOG)(vergoeding)2) Dieetvergoeding door de belastingen

Dieetkosten (met medische indicatie) die niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed kunt u opvoeren als Bijzondere Ziektekosten bij de Belastingdienst. Raadpleeg uw belastingadviseur of de Belastingdienst of u voor aftrek van Bijzondere Ziektekosten in aanmerking komt. Wat wordt wel en niet vergoedOrthomoleculaire consulten bij Marijke de Waal Malefijt worden gezien haar lidmaatschap van de MBOG wel vergoed. Consulten die betrekking hebben op Ayurvedische en Chinese geneeskunde, natuurgeneeskunde (waaronder gemmotherapie, fytotherapie, homeopathie) worden in principe (nog) niet vergoed door de meeste zorgverzekeringen.

E-health staat voor elektronische gezondheid, ofwel zorg via internet. Steeds meer aandacht gaat uit naar zogeheten ‘blended care’, waarbij reguliere face-to-face gesprekken gecombineerd worden met online interventies zoals bijvoorbeeld chat, beeldbellen, online behandelmodules en online inzage in het eigen gezondheidsdossier. Hierdoor kan een patiënt niet alleen tijd, maar ook plaats-onafhankelijk zorg gebruiken via een tablet of smartphone.

Gottswaal doet aan E-health/face-time consulten, maar deze worden door de meeste verzekeringen (nog) niet vergoed. Telefonische consulten worden eveneens door de meeste verzekeringen (nog) niet vergoed. Raadpleeg altijd uw eigen verzekering vanwege eventuele tussentijdse wijzigingen in de vergoedingen.

De consulten van Tessa Gottschal worden meestal niet vergoed Deze dient u in principe volledig zelf te betalen. Haar kosten kunnen in bepaalde omstandigheden wel aftrekbaar zijn op uw jaarlijkse aangifte. Vraag hiernaar bij Tessa voor meer informatie. Wilt u meer weten over de consultprijzen? Klik dan door naar  Tarieven en naar het onderdeel U wilt een consult?