Onze aandachtsgebieden

In een ander onderdeel heeft u kunnen lezen hoe wij uw klacht benaderen. Als u zich bij ons aanmeldt met de vraag ‘Hoe kan ik mijn balans weer herstellen?’ dan nemen we binnen de klachten die u ondervindt de volgende gebieden onder de loep.
- uw levensverhaal
- uw constitutie
- uw conditie
- uw psyche
- uw energetisch veld
- uw beweging
- uw voeding. Uw levensverhaal
Wat heeft u allemaal meegemaakt in het verleden op het gebied van bijvoorbeeld: doorgemaakte ziekten, trauma’s, operaties (narcose, orgaanverwijdering, littekenstoring etc.), tandartsbehandelingen (amalgaam, kronen, bruggen, implantaten, verdovingen), medicatie (regulier en alternatief), therapie, gezinspatronen, werkomstandigheden, doorgemaakte stress, het binnen krijgen van lichaamsvreemde (gif)stoffen (toxinen), sportletsels, sociale omstandigheden, familiare ziekten, conditie van uw moeder toen ze van u zwanger was, rouwverwerking, ontspanning, conflictbeheersing, etc.
Uw constitutie
We kijken naar uw constitutie (die u kunt achterhalen door onze online constitutietest te doen). We analyseren uw voedingsgewoonten. Passen deze bij uw constitutie, activiteiten, werk- en leefomstandigheden, gemoed en leeftijdfase? Houdt u rekening met de klimatologische omstandigheden met betrekking tot eten, kleding en bijvoorbeeld leef- en werkomstandigheden zoals: airconditioning, vocht, hitte, droogte, kou en tocht? Ontspant u zich op een manier die bij uw constitutie hoort?
Uw conditie
Aan de hand van uw ingevulde klachtenregistratieformulier gaan we na hoe vervuild uw ‘terrein’ is. Anders gezegd: waar, hoe, hoeveel en hoe diep zijn de gifstoffen opgeslagen in de verschillende weefsels. We worden tegenwoordig aan ongeveer 7000 lichaamsvreemde stoffen blootgesteld per dag. Belangrijk is na te gaan of deze goed oplosbaar worden gemaakt en volledig worden uitgescheiden of dat er sprake is van opslag. We doen dit aan de hand van het zogenaamde Reckeweg schema voor lichamelijke ziekten en geestelijke ziekten. Dit model is te gebruiken voor de fysieke en psychische opslag van gifstoffen (afvalstoffen van roken, drinken, onjuist voedsel, drugs, milieuvervuiling, medicatiemisbruik, vaccinaties, narcoses, gifstoffen van bacteriën, schimmels, parasieten, virussen, kleur- en smaakstoffen, negatieve emoties en gedachten, chi vervuiling etc.). Aanvullend onderzoek is mogelijk zoals van ontlasting (bijvoorbeeld darmflora, verteringsenzymen, zuurgraad, schimmels, parasieten, ziekmakende bacteriesoorten) en bloed (vitaminen, mineralen, aminozuren, vetzuren, neurotransmitters, homocysteine, anti-oxidanten).
Uw psyche
Probeert de psyche via ziekteverschijnselen kenbaar te maken dat ervaring(en) uit het verleden geleid hebben tot een disbalans? Wil uw psyche duidelijk maken dat uw huidige staat van zijn bestaat uit ontevredenheid, verveling, verdriet, machteloostheid, boosheid, ontbreken van zingeving etc?
Uw emotie
Emotionele onevenwichtigheid kan ziekte veroorzaken en omgekeerd kan ziekte door wat dan ook veroorzaakt allerlei emoties geven. Aanhoudende woede, frustratie, piekeren, zorgen maken, opwinding, schrik, angst, verdriet en droefheid kunnen een onbalans veroorzaken in de diverse meridianen en daarmee aan uw dagelijkse vitaliteit.
Uw energetische veld
Is uw auraveld vervuild van binnenuit of door uitwendige oorzaken? Is uw eigen ‘kerncentrale’ oververhit geraakt, onderkoeld, over zijn toeren? Zijn uw ‘energetische circuits’ overprikkeld geraakt door te koud eten, onjuiste voedingsmiddelen en -keuzes, onjuiste kooktechnieken, onjuiste meditatietechnieken, te hard werken en/of ploegendienst, onmatigheid, onbeheerstheid, blowen, roken, alcoholmisbruik, te weinig zonlicht, te weinig frisse lucht, etc. Is uw ‘magnetische veld’ vervuild door DECT telefoons, zendmasten, 'sickbuilding-syndroom', computers en andere electro-stress? We kunnen u onder andere energetische reinigingsoefeningen en speciale meditatie technieken aanbieden.
Uw beweging
Is er misbruik van uw chi (levensenergie, vitaliteit)? Hieronder wordt gerekend overwerktheid, vermoeidheid, te veel, te weinig of verkeerde lichaamsbeweging, te grote seksuele activiteit en trauma. Gezondheid betekent in de Chinese geneeskunde een vrije doorstroming van voldoende levensenergie,. Dat houdt in een juist eetgedrag, hygiëne, voldoende lichaamsbeweging en rust, goede ademhaling, voorzichtigheid en matigheid in het leven. Maar ook het pakken van levenskansen en een harmonische samenwerking tussen chi van de geest en het chi van het lichaam. De drie R’s:  regelmaat, rust en reinheid zijn zeer bepalend voor een optimale chi.
Uw voeding
Uw vitaliteit wordt mede bepaald door voedsel. Het kan negatief beïnvloedt worden door het eten van voedsel dat te koud, onrein, bespoten, geraffineerd, gemanipuleerd, bewerkt, te gekruid, te vet, te zuur, te zout, te zoet, te bitter, te wrang, te lang gekookt, gefrituurd, gebakken, niet gevarieerd genoeg en te zwaar verteerbaar is. Als u bij het eten niet rustig of ontspannen bent, werkt, leest en televisie kijkt bij het eten, te snel na het eten weer aan het werk gaat, kan dat de spijsvertering en de opname van voedingsstoffen vanuit de darmen schaden. Ook medicatie gebruik voor, tijdens of na het eten kan negatieve invloed hebben op de vertering. Verteringsstoornissen geven uiteindelijk een terugloop in de vitaliteit, omdat voedsel niet goed omgezet kan worden in energie. We bieden u voedingsadviezen op maat aan. Afgestemd op onder andere uw constitutie, conditie, psychische gesteldheid, de conditie van uw energetische veld (chakravoeding en voeden van de specifieke meridianen), beweging/sport, werk- en leefomstandigheden.