In je element: oud of nieuw?

Iedere cultuur heeft in de loop der eeuwen zijn ideeën ontwikkeld over gezondheid en ziekte. Veel culturen zagen en zien de leer der elementen als sleutel tot genezing. Ook wij zien de elementenleer als basis. De elementen lucht, ether, vuur, aarde en water zien we in diverse verhoudingen terug in de constitutie. Constitutie is hier op te vatten als het geheel van bij de geboorte aanwezige lichamelijke en geestelijke eigenschappen. Iemands volstrekt persoonlijke aanleg. Het zorgvuldig leven naar de richtlijnen voor die persoonlijke constitutie is de gemakkelijkste manier om iemands beste kwaliteiten tot bloei te laten komen. Raakt de verhouding van die elementen binnen de oorspronkelijke constitutie uit balans dan leidt dit tot fysieke en psychische verstoringen

Middels ons zelfzorgmodel leren we u hoe de diverse elementen zich in uw constitutie verhouden. Hoe herkent u ze aan hun fysieke verschijning en aan hun psychologische gedragingen? Waaraan herkent u de onbalans en overmaat van een element? Wat kunt u daaraan doen? Dat en richtlijnen op het gebied van voeding (algemene en/of een persoonlijk advies op maat), meditatie, ontspanning, beweging, beroepskeuze, zelfzorgmiddelen (kruiden, voedingssupplementen), muziek, partnerkeuze, energetische beschermtechnieken, psychologische versterkingsmethoden en gedragsverandering behorende bij de constitutie kunnen we u geven.

Uitgebreide medische kennis en diep psychologisch inzicht zijn hiervoor niet per se vereist. Soms kan het zelfs belemmerend werken omdat iets begrijpen niet automatisch betekent dat men het ook gaat toepassen. Dan kunnen bijvoorbeeld afweermechanismen zoals rationaliseren en intellectualiseren in de weg zitten, omdat ze iemand ervan weerhouden om daadwerkelijk een verandering in zijn leefstijl door te voeren. Uiteindelijk gaat het om het zorgvuldig naleven en volhouden van de praktische richtlijnen. Dat is wat leidt tot de gewenste veranderingen.

Eén van onze wensen is dit zelfzorgmodel waarin de eigen verantwoordelijkheid centraal staat te verspreiden. We vinden zelfzorg belangrijk, omdat dit leidt tot meer zelfwaardering en dat geeft uiteindelijk zelfverwezenlijking. Daarmee krijgt iedereen een keuze om zichzelf te ontplooien tot waartoe hij in staat is. Projecten in de gezondheidszorg die zelfzorg, zelfheling, zelfontplooiing, zelfontwikkeling tot doel hebben, steunen we.