Hoe kijken wij naar gezondheid?

De Uitputting VoorbijLees meer over het krijgen en behouden van immuniteit in ons boek "De Uitputting Voorbij".

Je hoort vaak mensen zeggen: ”Opeens werd ik ziek.” Alsof griep, buikpijn, etc. zo maar uit de lucht valt. Maar klopt dat wel? Kan het ook zijn dat ziekte ontstaat doordat we belangrijke elementen in het leven overslaan? Is het mogelijk dat de psyche via ziekteverschijnselen probeert kenbaar te maken dat een ervaring uit het verleden geleid heeft tot een onbalans? En komen die overgeslagen elementen dan via de omweg van ziekte terug om alsnog geïntegreerd te worden?

Genezing is geen terugkeer naar de gezondheid van vroeger. Die leefwijze hielp mee aan het ontstaan van ziekte

Ziekte slaat toe Zou het kunnen dat ziekte toeslaat als we ziekte zien als een verzamelplaats van alles wat onbekend, onvertrouwd, onbepaald, ongedifferentieerd, ongeoorloofd of niet erkend is? En hoe kan dat tot ziekte leiden?

Stel dat u onbekend bent met een bepaald gevoel en niet weet hoe u daarmee moet omgaan, dan kan het voorkomen dat u er niet goed op reageert. U bent bijv. boos, onzeker, maar u doet er niets mee. Of u heeft een situatie niet eerder meegemaakt en weet niet hoe u die moet aanpakken, waardoor u een verkeerde oplossing kiest. Het kan ook komen doordat een situatie onvertrouwd is, waardoor uw rust en veiligheid in het nauw komen.

Het kan gebeuren dat het niet lukt om gevoelens te onderscheiden en dan weet iemand niet of hij somber, moe, verdrietig of depressief is. Dan is het moeilijk om tot een goede oplossing te komen. Een ander voorbeeld kan zijn dat er een verborgen spanningsveld is omdat het niet geoorloofd is u te ontwikkelen zoals u het liefst zou willen. Of iemand voelt zich zwaarmoedig of wordt ziek doordat hij zijn eigen behoeften, gevoelens, gedachten of wensen niet erkent.
Ziekte als poging tot communicatie De psyche bewandelt de meest wonderlijke wegen om zijn boodschap aan de bewoner af te geven. Kan ziekte dan een poging van de psyche zijn om te vertellen dat we onszelf niet goed verzorgd hebben? Dat er geen zuiver herstel heeft plaatsgevonden en er nog steeds sprake is van een geestelijke wond? Het is goed te beseffen hoe krachtig het geheugen van de psyche is. Iets je niet meer kunnen herinneren houdt namelijk niet meteen in dat de psyche het vergeten is. Kunnen we daarom ziekte zien als poging tot communicatie van deze innerlijke geheugenbank? Is ziekte dan een echo uit het verleden?
In die diepte liggen de ware antwoorden In al de jaren hebben wij gemerkt dat voor de wáre oplossing de antwoorden in de diepte liggen. Dit zijn antwoorden die de balans herstellen en verdieping en zingeving terugbrengen in het leven. Voor die balans is de waarheid belangrijk. Door de waarheid van de werkelijke gevoelens, gedachten en behoeften te erkennen komt er ruimte voor genezing en dus voor gezondheid.
Ware voeding is zuivere biologische voeding Ook bij voeding mogen we geen belangrijke elementen overslaan en kunnen we dezelfde soort vragen stellen. Kan ziekte zich ontwikkelen als we het lichaam gebruiken als vergaarbak voor milieugiffen, medicijnen, nicotine, alcohol, amalgaam, conserveringsmiddelen, kleurstoffen, smaakstoffen en geurstoffen? Kan het zijn doordat we bespoten, gemanipuleerde, geraffineerde, onjuist bewerkte en bereidde voedingsmiddelen eten dat lichaamscellen zich gaan vervormen? Dat ze ziek worden of uiteindelijk kwaadaardige processen vormen?

Als we op de televisie zien hoe koeien, kippen en varkens misvormd raken en ziek worden vanwege gemanipuleerd dierenvoer, hormooninspuitingen en te weinig bewegen door te kleine hokken. Hoe ze in grote aantallen vernietigd moeten worden wegens verziekt voedsel. Hoe kunnen we dan nog volhouden niet ziek te worden van het eten van besmette dieren, bespoten planten en het inademen van chemische dampen?
Als we ziek worden is het misschien tijd om ons af te vragen of dit komt door een verkeerde voedingskeus uit het verleden? Wat kunt ú doen? Kunt u zelf meer invloed uitoefenen op al die bovengenoemde ogenschijnlijk onzichtbare wisselwerkingen? Wij menen van wel.
Verzorging van lichaam en geest om een goede balans te houden is zo oud als de wereld. Maar hoe doet u dat vandaag de dag op een praktische manier?
Studie, inspiratie en praktische oplossingen Na het bestuderen van diverse psychologische richtingen, voedingssystemen en biochemische regelsystemen zijn we na ruim 40 jaar praktische ervaring gekomen tot een werkbaar zelfzorgmodel.

Het is een aparte mix geworden van de inzichten (integratieve geneeskunde) uit de Ayurvedische-, Orthomoleculaire-, Natuur- en Chinese geneeskunde (de vijf-elementenleer) en geïnspireerd op het werk van o.a. Sigmund Freud en Karen Horney en de westerse chakrapsychologie van Ruth White. Het bevat kennis, praktische leefregels, maakt onderscheid in de individuele verschillen en het geeft de mogelijkheid om ziekte of onbehagen in een breder kader te plaatsen dan alleen de klacht waarmee iemand komt.