> Naar alle agendaberichten

Groepssupervisie met Marijke de Waal Malefijt

02 januari 2018 - 02 januari 2019 | ndn | In deze groepssupervisie leer je in een kleine groep therapeuten met een actieve praktijk onder begeleiding van een supervisor via systematisch reflectief leren, terug te blikken op de ervaringen uit je eigen praktijk.

In deze groepssupervisie leer je in een kleine groep therapeuten (maximaal 8 personen) met een actieve praktijk onder begeleiding van een supervisor (Marijke de Waal Malefijt) via systematisch reflectief leren, terug te blikken op de ervaringen uit je eigen praktijk. Het doel is het verhogen van de beroepsbekwaamheid. Met als resultaat effectiever je patiënt te kunnen bijstaan. Door bijvoorbeeld interventies die accurater zijn, onderzoeken die relevanter zijn en het helder voor ogen houden van de behandelkoers.
Wat gaan we doen?Tijdens deze groepssupervisie komen in de vorm van een rondetafelgesprek met door de deelnemers  ingeleverde casussen o.a. de volgende zaken aan bod:
- interpretaties van onderzoeken (ontlasting- bloed-, urine-, haaranalyseonderzoeken)
- dieetinterventies op maat passend bij de onderzoeksuitslagen
- suggesties van nader onderzoek(en) en verdieping van de kennis betreffende diverse typen ontlastingsonderzoeken, darmmicrobioom, organische zuren in urine (SIBO), hormoononderzoeken, oxidatieve stress, nitrostress, ect.
- behandelprotocollen (orthomoleculair, gemmo-therapie fytotherapie, etc.)

Het gaat bij groepssupervisie om de systematische uitwisseling van werkervaringen met als doel het beroepsmatig handelen te optimaliseren.
Door deze reflectie op jouw praktijkfunctioneren leer je;
- jouw toekomstig werkterrein nog beter te kennen
- een aantal technische en methodische beroepsvaardigheden meer inzichtelijk uit te voeren.
- je grondhouding, opvattingen, intenties en belevingen zodanig te toetsen, dat deze tot een grotere integratie en hogere effectiviteit komen.
RondetafelgesprekBasisvoorwaarde voor een geslaagde groepssupervisie is veiligheid. Voor het welslagen van een supervisietraject is in het leergesprek een specifiek leerklimaat vereist. Allen die mee doen met deze groepssupervisie moet het eigen lukken en mislukken veilig kunnen uitspreken en alle betrokkenen moeten hierin willen investeren. Het gespreksklimaat wordt bevordert door de groep niet te groot te maken, vandaar dat er een maximum is van 8 personen.
Supervisor Marijke de Waal MalefijtIk werk inmiddels ruim 41 jaar in een zelfstandige natuurgeneeskundige praktijk (www.gottswaal.nl). Je kunt hier meer over mijn lezen.
Aanmelden groepssupervisieDe groepssupervisiedag (kosten €95, excl. lunch), wordt gehouden op de praktijklocatie: Tureluur 8 1722 HG in Zuid Scharwoude (net boven Alkmaar).

Je kunt je kunt opgeven via info@energieherstelplan.nl

Na opgave ga ik groepen samenstellen die goed bij elkaar passen en wordt een datum vastgesteld.