Consulten bij Gottswaal

Op deze pagina vindt u een overzicht wat er zoal komt kijken bij de consulten. Niet alleen qua financiën, maar ook wat uw en onze inspanningen betreft.
Wilt u zich aanmelden voor een consult bij ons dan kan dat per email (info@gottswaal.nl) en  per telefoon (0226- 321 288).

Onderstaand leest u meer over:
- Algemene informatie over een oriënterend consult.
- Wat wel/niet valt onder het oriënterend gesprek bij Marijke de Waal Malefijt?
- Wat wel/niet valt onder het oriënterend gesprek bij Tessa Gottschal?
- Uw voorbereidingen thuis.
- Het uitzetten van een stappenplan voor u.
- De tarieven.
- De nota's indienen bij uw verzekering.
- Algemene Leveringsvoorwaarden. Algemene informatie over het oriënterend consultBij een eerste oriënterend consult wordt het door u vooraf ingeleverde huiswerk (medisch dossier, klachtenregistratie en uitslag van de constitutietest) besproken. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden, eventueel aanvullende onderzoeken en er wordt een inschatting van de kosten gemaakt. Het oriënterend consult is vrijblijvend, wat betekent dat u vrij bent wel/niet een vervolg-afspraak te maken. Maar het is niet kosteloos, zie daarvoor bij de tarieven.

Aan de hand van de gegevens uit het eerste gesprek beslist u of u met ons verder wilt. Schriftelijke voeding- en medicatieadviezen van Marijke de Waal Malefijt worden ongeveer 7 weken gevolgd en geëvalueerd in een vervolggesprek. Dit kan telefonisch, indien de reisafstand belastend is, of in de praktijk te Zuid-Scharwoude. Telefonische consulten gaan via een speciale consultlijn op afspraak.

Bij Tessa Gottschal zal het afhangen van de soort therapie die gekozen wordt of de vervolgconsulten om de 2 of 3 weken plaatsvinden. Ook bij haar is er telefonisch overleg mogelijk via een speciale consultlijn, bijvoorbeeld over de meegekregen thuistrainingen. Ook Tessa geeft adviezen per email.

Het oriënterende gesprek duurt meestal één uur tot anderhalf uur, afhankelijk van de gecompliceerdheid van uw klachten. De vervolgconsulten gaan in overleg en variëren van 30 minuten tot 60 minuten bij Marijke de Waal Malefijt en van een uur tot anderhalf uur bij Tessa Gottschal.Het oriënterende gesprek bij Marijke de Waal Malefijt Onder het oriënterende gesprek bij Marijke vallen twee punten:

 1. Bestudering van de vóóraf ingeleverde gegevens (zoals uw medisch dossier, het klachtenregistratieformulier, de uitslag van de constitutietest en overige gegevens). Normaal gesproken neemt dit 15 tot 30 minuten in beslag, afhankelijk van de gecompliceerdheid en hoeveelheid te bestuderen gegevens.
 2. Bespreking met u van deze gegevens, evt. stellen we nog aanvullende vragen. Afhankelijk van de gecompliceerdheid van uw klachten varieert dit gesprek tussen 1 uur en 1h30.


Maw: de kosten van het eerste (oriënterende) consult kan tussen de 1h45 tot 2h bedragen.

Vervolg-consult Marijke: het adviesHet oriënterende (eerste) gesprek is gericht op informatie-verzameling. Pas al dat compleet is, kan een vervolgstap worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld met een voedingsadvies.

Dus: onder het vervolg-consult valt:   Het digitaal uitwerken van een behandelingsplan. Bijvoorbeeld een voedingsadvies, supplementen- of onderzoeksadvies. De benodigde tijd is ca. 30 tot 60 minuten.

De duur van dat consult hang af van de door u aangeleverde informatie, de gecompliceerdheid van de klacht of het ziektebeeld,  tijdsduur van het verzamelen van informatie, literatuurstudie, naslagwerk, opvragen van gegevens en overleg met derden,het verstrekken van digitale adviezen, digitale informatiebrochures etc.

Anders gezegd: niét onder het oriënterende gesprek vallen alle mogelijke uitwerkingen (voedings-, supplementen-, onderzoeksadvies, etc) die op grond van de informatie-fase geadviseerd kunnen worden.

U kunt de werkwijze van Marijke de Waal Malefijt hier uitgebreid nalezen. Het oriënterende gesprek bij Tessa GottschalOnder het oriënterende gesprek bij Tessa vallen de volgende twee punten:

 1. Bestudering van de vooraf ingeleverde gegevens (zoals uw medisch dossier, het klachtenregistratieformulier, de uitslag van de constitutietest en overige gegevens). Normaal gesproken neemt deze bestudering 15 tot 30 minuten in beslag, afhankelijk van de gecompliceerdheid en hoeveelheid te bestuderen gegevens.
 2. Bespreking met u van deze gegevens, evt. aanvullende vragen naar aanleiding van uw gegevens en het bespreken van de therapiemogelijkheden. Duur van dit gesprek is meestal 1 uur en 30 minuten.

Niet onder het oriënterende gesprek vallen De volgende na-werkzaamheden vallen niet onder het oriënterende gesprek:  het (facultatief) digitaal uitwerken van een behandelingsplan (benodigde tijd is ca. 30 minuten), digitale adviezen, digitale informatiebrochures, verzamelen van informatie, literatuurstudie, naslagwerk, opvragen van gegevens, overleg met derden etc.
U kunt de werkwijze van Tessa Gottschal hier uitgebreid nalezen. Uw voorbereidingen thuis Om zo efficiënt mogelijk met elkaar te werken raden we aan om een aantal gegevens vooraf te verzamelen, ordenen en te kopiëren zoals:

 • Uw medisch dossier, dat u zelf dient aan te leggen;
 • De gevens uit uw dossier van de huisarts;
 • Gegevens van de tandarts (indien nodig);
 • Operatieverslagen (indien nodig);
 • Gegevens van uw huidige medicatie en indien mogelijk vanuit het verleden (incl. bijsluiters);
 • Eventueel uitslagen van (bloed-, urine-) onderzoeken, röntgenfoto’s, behandelverslagen e.d.;
 • Registraties en/of verslagen van uw emotionele/psychische toestand;
 • Uw voedingsgewoonten van twee doordeweekse dagen en een weekend;
 • De mogelijkheden van vergoeding door uw eigen ziektekostenverzekering (zie hiervoor uw polis);
 • Een inschatting van uw financiële mogelijkheden per maand;

Stappenplan Naar aanleiding van bovengenoemde gegevens kunnen we in het oriënterende gesprek een verdieping daaraan geven en proberen tot de kern te komen en samen een stappenplan neer te zetten. Afspraken op tijd annulerenBij afspraken die niet minimaal 48 uur van tevoren zijn geannuleerd, wordt 100% van de gereserveerde gesprekstijd in rekening gebracht.
Algemene leveringsvoorwaardenGottswaal vof levert al haar diensten onder haar Algemene Leveringsvoorwaarden.

 

Doorsturen
Stuur deze informatie per email door