Het integratie-vermogen

En / en: een goede Amerikaanse win/win-oplossing Een goed ontwikkeld integratievermogen leert u dat er vaker sprake is van een en/en-mogelijkheid in tegenstelling tot een of/of-oplossing. Daarmee kunnen uw keuzes zorgvuldiger zijn waardoor u deze minder vaak hoeft bij te stellen. Het integratievermogen is belangrijk. Zonder dat blijft alles wat u ervaart en leert losse brokken informatie. Alsof een grote puzzel alleen maar uit afzonderlijke puzzelstukjes bestaat en het u niet lukt deze in elkaar te zetten.

Ook dit integratievermogen begint al heel vroeg bij de baby. Zelfs na luttele uren herkent de baby aan de geur van de moedermelk of hij met zijn echte moeder te maken heeft. Dieren laten soms zien hoe fenomenaal hun geluidsgeheugen is. Een schaap herkent het geblèt van haar lammetje uit honderden. Lekker makkelijk: het is zwart óf wit Natuurlijk moet dit vermogen getraind worden. raken. Bij kinderen gebeurt dit spelenderwijs, bijvoorbeeld met al die knutsel- en fröbelspelletjes. Het hele leven lang blijft dit vermogen belangrijk. Het zorgt ervoor dat alle informatie die op u afkomt, die u leest, hoort en ziet tot een logisch en zinvol geheel samengebracht kan worden. Het zorgt ook dat een menselijke neiging om bij problemen situaties te simpel of zwart/wit te zien vermeden wordt. Eenzijdige denkbeelden of opvattingen kunnen namelijk een risico geven voor de lichamelijke en geestelijke immuniteit.

Hoe meer u één opvatting, gevoel, ervaring, etc. toelaat en andere mogelijkheden steeds afwijst, des te groter zijn de tegenkrachten die u oproept. Voor u het weet belandt u daardoor in een krachtenspel van polariteiten. Het nadeel daarvan is dat dit altijd een verscherping van die tegenstellingen oproept. De kans dat u daardoor meer van anderen afdrijft, meer disharmonie oproept, minder oplossingen ziet wordt dan alleen maar groter. Het integratievermogen leert juist dat er veel kanten aan een situatie zitten. Er bestaat niet slechts één oplossing of één goede mening.

Op psychologisch niveau bestaat het gevaar te blijven steken in gedragingen die als basis dit ‘alles-of-niets’ denken hebben. In vaktermen heet dit splitsing en het wordt gezien als een versimpelde, kinderlijke manier van functioneren. (Meer informatie hierover vindt u in de hoofdstukken 5 t/m 8 van het boek ‘Ik ben van gisteren’ van Tessa Gottschal).  Op energetisch niveau beperkt u door een onvoldoende ontwikkeld integratievermogen de u ter beschikking staande vitaliteit. Daardoor loopt u een belangrijk deel van de energie die door uw chakra’s kan stromen mis. Energie die niet alleen uw geestelijk en emotionele welzijn beïnvloedt, maar ook uw lichamelijke gezondheid.

 

Doorsturen
Stuur deze informatie per email door